Navigera till sidans huvudinnehåll

Viktig information till de vårdgivare som utfärdar körkortsintyg för personer med missbruk

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Detta gäller vid remiss av körkortsprover till laboratoriet.
Kostnaden patienten betalar för körkortsintyget är intygstaxa C inkl moms (se länk till aktuella priser). Kostnaden innefattar alla för patienten nödvändiga läkarundersökningar, provtagningar och analyser (för ytterligare information se handboken.

Utförande klinik får hela denna summa (taxa C inkl moms) som ersättning. Analyskostnader för proverna räknas i dessa fall som en fri nyttighet. Men den fria nyttigheten avser endast analyskostnaderna.

Alla kliniker som utfärdar dessa intyg ska vid beställning använda kundnummer 411960 vid remiss av körkortsprover till laboratoriet. Det är viktigt att detta kundnummer endast används till dessa prover och inte till något annat. Eftersom det är ett specifikt kundnummer som alla kliniker ska använda, kan dessa prover inte beställas i BOS utan blodprover beställs på laboratoriemedicins ordinarie pappersremisser, urinprover beställs på särskild remiss för körkortsärende. I rutan för vårdadress ange svarsmottagare med enhet och kundnummer. Ange också ”Debiteras kundnummer 411960”. Prover som beställs på detta kundnummer ska endast vara prover som är relevanta för körkortsintyget, prover gällande samma patient som inte har med körkortsintyget att göra ska INTE debiteras på detta kundnummer. Svaret kommer sedan att kunna ses i BOS och hanteras enligt vanlig signeringsrutin. Hantering av papperssvar sker enligt fastställda rutiner.

Urinprover (droger) tas i speciella provtagningskit som beställs från laboratoriemedicin telefon 010-24 22 000 alternativt via länk nedan. Dessa kit innehåller provtagningskärl, provrör, temperatursticka. Beställ samtidigt även specifika remisser (kiten är kostnadsfria vid beställning och debiteras vid registrering av beställning av analys). Detta kit måste användas vid dessa körkortsärenden för att analysen ska vara juridiskt hållbar. Se även beskrivning i laboratoriemedicins provtagningshandbok.

Länk till beställningsblankett för provtagningskit (klicka på Beställning av provmateriel)
Länk till laboratoriemedicins provtagningshandbok (Kundnummer för analyser vid körkortsärenden)
Länk till Droganalyser i laboratoriemedicins provtagningshandbok

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt-Mari Arvidsson

Gäller från

2022-02-21

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Yvonne Stolt

Dokument-ID

142612

Källa

Evolution