Navigera till sidans huvudinnehåll

Hjälpmedel för kommunikation och information - regler för förskrivning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Synhjälpmedel:

 • Förstoringsglas
 • Elektronoptiska förstoringssystem
 • Fickminne
 • Skanner
 • Punktskriftmaskin
 • Kikare

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta självständig vardaglig kommunikation.

Förskrivare

 • Synpedagog

Kriterier

Personen ska ha behov av läs- och skrivhjälpmedel för att självständigt klara sin vardagliga kommunikation.

Antal

Dubbelförskrivning är inte tillåtet.

Uppföljning

Uppföljning och träning skrivs in i re-/habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Typer av hjälpmedel:

 • Läsglasögon – förstorande glasögon.
 • Förstoringsglas med och utan belysning.
 • Daisyspelare.
 • Elektronoptiska förstoringssystem (CCTV, bordsmodell och handhållna).
 • Fickminne.
 • Utrustning för punktskrift.
 • Punktskriftsmaskiner, elektriska och manuella.
 • Kikare.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-01-17

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt Forsberg

Dokument-ID

87207

Källa

Evolution