Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Beställning och svar (BoS), inaktivering av resurs, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Inledning

När en vårdpersonal (resurs) slutar sin anställning på en vårdande enhet är det mycket viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att man säkerställer att det inte finns några patienter som väntar på åtgärder kopplat till den vårdpersonal (resurs) som skall plockas bort.

I BoS måste man kontrollera att den vårdpersonal som ska inaktiveras inte står kvar som svarsmottagare på några beställningar, förutom de som är besvarade och vidimerade.

Byt svarsmottagare = Ändrar svarsmottagare på hela beställningen, alla ovidimerade svar samt framtida svar i beställningen.

Tillvägagångssätt

Steg 1, Beställningsstatus

Det här avsnittet beskriver hur man går tillväga för att hitta och ändra svarsmottagare på alla beställningar  som inte besvarats och som har den resurs som ska inaktiveras som svarsmottagare.

Gå till vyn ”Beställningsstatus”

 1. Välj ”Alla patienter”
 2. Välj aktuell enhet ”Beställande enhet”
 3. Välj ”Beställare” (den resurs som ska inaktiveras).
 4. Välj ”Specialitet” (Alla)
 5. Välj ”Min. status” (0)
 6. Välj ”Max. status” (5)
 7. Ange datumintervall i datumfälten ”Fr.o.m.” och ”T.o.m.” (det går endast att söka 90 dagars intervall i taget).
 8. Tryck på ”Uppdatera”

Bild 1: För att markera alla rader; markera översta raden, håll in shift och markera understa raden.

 1. Markera aktuella poster.
 2. Högerklicka på någon av raderna och välj ”Byt svarsmottagare”.

Bild 2: Det är inte möjligt att byta svarsmottagare på remisser och makulerade eller spärrade beställningar. De exkluderas från listan.

 1. Välj ”Ny svarsmottagare” OBS! Samtliga beställningar i listan får ny vald svarsmottagare
 2. Upprepa steg 7-11 tills hela tidsperioden är kontrollerad som resursen har varit anställd på enheten

Steg 2, Inkorg svar

Det här avsnittet beskriver hur man går tillväga för att hitta och ändra svarsmottagare på alla ovidimerade svar som har den resurs som ska inaktiveras som svarsmottagare.

Gå till vyn ”Inkorg Svar”

 1. Välj ”Alla patienter”
 1. Välj aktuell enhet ”Svarsmottagande enhet”
 2. Välj ”Svarsmottagare” (den resurs som ska inaktiveras)
 3. Ange datumintervall i datumfälten ”Fr.o.m.” och ”T.o.m.” (det går endast att söka 90 dagars intervall i taget).
 4. Tryck på ”Uppdatera”
 5. Byt svarsmottagare på samtliga ovidimerade svar (det går endast att utföra på ett svar i taget)
 6. Upprepa steg 4-6 tills hela tidsperioden är kontrollerad som resursen har varit anställd på enheten

Steg 3, Bevaka

Inkorg svar

För att säkerställa att inga framtida svar ”missas”, är det viktigt att fortsätta bevaka svarslistan i Inkorg Svar. Förslagsvis kan detta göras i samband med kontroll av svar utan svarsmottagare.

Filtrera på:

 • ”Alla patienter”
 • Svarsmottagande enhet: Aktuell enhet
 • Svarmottagare: (Alla) Samtliga svarsmottagare visas även inaktiverade resurser samt de utan svarsmottagare

Osignerat och ovidimerat

För att säkerställa att inga beställningar och svar ”missas”, är det viktigt att utsedd vårdpersonal bevakar osignerade beställningar och ovidimerade svar som hamnar i inkorgen för den resurs som ska inaktiveras.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Sterner

Gäller från

2024-05-13

Version

3.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sara Sterner

Dokument-ID

226262

Källa

Evolution