Navigera till sidans huvudinnehåll

Vinterkräksjuka (Calici) – Riktlinjer vid utbrott Region Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vinterkräksjuka (Calici) – Riktlinjer vid utbrott Region Jönköpings län

Bakgrund

Vid utbrott av vinterkräksjuka, d.v.s. när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknat i nära anslutning till varandra, krävs snabba åtgärder för att bryta smittvägar och undvika spridning.

Följ regionens vårdhygienska riktlinjer för vinterkräksjuka och kontakta smittskydd vårdhygien för rådgivning och stöd.

Vid svårkontrollerad smittspridning kan smittskyddsläkaren sammankalla en utbrottsgrupp med representanter för berörda funktioner för effektivare hantering av utbrottet.

Informationsspridning

Informera snarast närmsta chef. Denne ansvarar i sin tur för att informera:

 • berörd personal
 • berörda vårdtagare och besökare
 • chefssjuksköterska
 • smittskydd vårdhygien
 • städpersonal
 • verksamhetschef
 • sätt upp informationsskylt för besökare på entrédörr

Använd särskilda informationsblad till vårdtagare och besökare, se relaterad information.

Snabba åtgärder

 • stäng dörren till rummet där den insjuknade befinner sig
 • tillämpa skärpta hygienrutiner
 • se över placering av vårdtagare
 • provta de första fallen
 • avdela vårdpersonal att enbart sköta vårdtagare med vinterkräksjuka (kohortvård).
 • utöka städinsatser
 • servera alla vårdtagare mat på rummen
 • begränsa antalet besök

Fysioterapi och andra aktiviteter

Under förutsättning att enheten tillämpar strikt kohortvård dygnet runt, kan vårdtagare som inte har vinterkräksjuka delta i aktiviteter utanför enheten. Vid fysioteraipi ska använda träningsredskap desinficeras med Virkon efter träningen.

Om kohortvård inte kan upprätthållas dygnet runt, ska vårdtagare utan symtom på  vinterkräksjuka avstå från att delta i aktiviteter utanför avdelningen.

Registrering och rapportering

Registrera insjuknade vårdtagare och personal (särskild blankett finns). Anteckna uppgifter löpande under utbrottet för att underlätta slutrapporteringen.

Gör en skiss över enheten och markera var insjuknade ligger. Notera eventuella förflyttningar. Dessa uppgifter är till stor hjälp i utbrottshanteringen.

Fyll i och lämna in en slutrapport till verksamhetsledningen och smittskydd vårdhygien. Syftet med registrering och slutrapport är att analysera konsekvenserna av utbrottet.

Blanketter, informationsmaterial och skyltar

Blanketter, informationsmateriel, skyltar mm. Finns.

Om riktlinjerna

Fastställt 2017-10-10
Ny version och gällande fråndatum på grund av systembyte.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Andreas Lägermo

Gäller från

2018-05-03

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

86259

Källa

Evolution