Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning inom vård och tandvård

Smittspridningen av covid-19 i samhället sjunker. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu anpassningar av tidigare skyddsåtgärder inom vård och tandvård. Därför rekommenderar Smittskydd Vårdhygien följande:

  • Munskydd klass IIR används vid alla kontakter med vårdtagare där avstånd inte kan hållas.

Rekommendationen syftar till att skydda vårdtagarna mot asymtomatiska bärare bland personalen.

Anpassning av rekommendationen kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten. Inom hälso- och sjukvård tas beslut om anpassning av verksamhetschef.

Vilka omfattas?

Rekommendationen gäller för personal som i sitt dagliga arbete är i nära kontakt med vårdtagare. Detsamma gäller personal som tillfälligt besöker enheten (t.ex. servicepersonal, konsulter, apotekare) som inte kan hålla avstånd till vårdtagarna. Det är verksamheten som tar emot besök som har ansvar för att instruera besökare och vid behov tillhandahålla skyddet.
Besökande anhöriga omfattas ej av rekommendationen.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med vårdtagare.
Undantag: Då munskydd använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Viktigt

Observera att grundregeln är att hålla avstånd!
Det är viktigt att munskydd hanteras rätt och att basala hygienrutiner följs för att undvika att sprida smitta. Vid risk för skvätt och stänk av kroppsvätskor mot ansiktet ska personal använda visir.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2021-07-01

Version

4.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution