Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning inom vård och tandvård

Smittspridningen av covid-19 har successivt minskat och flera faktorer pekar på att vi har en stabilt låg nivå i samhället. Det tillsammans med god vaccinationstäckning hos den äldre befolkningen samt få sjukdomsfall inom vård och omsorg, gör att risken för smittspridning i vård och omsorg bedöms vara relativt låg.

Smittskydd Vårdhygien rekommenderar därför från och med 16 maj inte längre någon generell användning av munskydd som source control inom vård och tandvård.

I särskilda situationer som till exempel utbredd smittspridning i personalgrupp, kan användning av munskydd övervägas som en tillfällig åtgärd. Rådgör gärna med Smittskydd Vårdhygien.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med patienter.
Undantag: munskydd använts vid kontakt med patienter (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Viktigt

Observera att grundregeln är att hålla avstånd!
Det är viktigt att munskydd hanteras rätt och att basala hygienrutiner följs för att undvika att sprida smitta. Vid risk för skvätt och stänk av kroppsvätskor mot ansiktet ska personal använda visir.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2022-05-16

Version

10.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution