Navigera till sidans huvudinnehåll

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Symtom som kräkning och diarré kan orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Detta kallas vanligtvis för tarmsmitta eftersom symtomen kommer från mag-tarmkanalen.

Den som blivit sjuk har fått i sig smittämnet via mat, vatten eller via kontakt med sjuka personer. Smittämnet utsöndras främst via kräkning/avföring.

 

Den vanligaste orsaken till utbrott med tarmsmitta är calicivirus, vilket ger ”vinterkräksjuka”. Smittsamheten är hög. Ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Symtomen brukar försvinna efter 1-3 dagar och man behöver oftast inte kontakta sjukvården.

Tiden från smittillfället till insjuknandet är 12–48 timmar.

 

Även andra smittämnen kan orsaka utbrott. Tid från smittillfället och symtomtid kan därför variera.

Kontakta sjukvården:

 • vid svårighet att behålla vätska
 • vid blodiga diarréer
 • vid hög feber och frossa
 • vid svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar
 • vid kräkning/diarré om man äter medicin mot hjärtsvikt, diabetes eller har annan allvarlig sjukdom
 • vid diarré i mer än en vecka

Åtgärd

Om två eller fler insjuknar i nära anslutning till varandra med symtom som kräkning/ diarré ska det betraktas som ett utbrott:

 • Kontakta Smittskyddsenheten; tel. 010-242 23 61 eller 010-242 23 04
 • Informera all personal och om möjligt även de som vistas på boendet
 • Upprätta lista över insjuknade
 • Kontakt med närliggande vårdcentral för hjälp med provtagning. Detta efter samråd med smittskyddsenhet. Prov från 3 personer med symtom är tillräckligt

De som har symtom bör i möjligaste mån använda separata toaletter.

 

Viktiga regler att följa för personal och boende:

 • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar livsmedel och före måltid. Använd flytande tvål och engångshandduk. Vanlig handtvätt är viktigare än handsprit
 • Den som har symtom som diarré/kräkningar ska i möjligaste mån stanna på rummet
 • Håll toalettstol och tvättställ rena. Städas minst en gång per dag
 • Tvätta händerna noga efter blöjbyte
 • Den som har symtom får inte hantera mat som ska ätas av andra. Vid tarmsmitta är det stor risk för smittspridning om mat blir förorenad
 • Den som är sjuk bör dricka mycket för att undvika uttorkning

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2022-03-21

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

101803

Källa

Evolution