Navigera till sidans huvudinnehåll

Kriterier för avgiftsfri ortodontibehandling inom Region Jönköpings län

Detta är en lista på avvikelser som åtgärdas inom offentligt finansierad barn- och ungdomstandvård inom Region Jönköpings län

 • LKG-defekter eller andra kraniofaciala anomalier
 • Uttalad avvikande käktillväxt
 • Förhindrad tanderuption beroende på platsbrist, displacering, övertal, persisterande mjölktänder eller någon form av patologi. Gäller inte visdomständer
 • Ökad horisontell överbitning med inkompetent läppslutning
 • Starkt uttalad horisontell överbitning med kompetent läppslutning
 • Underbett med frontal invertering ≥ 1 mm
 • Enkelsidigt korsbett
 • Tvångsförning ≥2 mm
 • Posteriora saxbett
 • Djupt bett med gingival kontakt och symptom utan frontal dental kontakt
 • Oregelbundna fronttänder i överkäken med kontaktpunktsförskjutning > 4 mm, i underkäken > 4 mm vid två kontaktpunkter
 • Diastema mediale > 2 mm
 • Agenesier som kräver ortodonti
 • Frontala glesställningar med stor omfattning (1 tandbredd eller mer)
 • Åtgärd för öppna bett kan övervägas i en helhetsbedömning, < 2 mm obetydlig

Ortodontibehandling i allmäntandvården

Interceptiva behandlingar som senare kommer att kräva fast apparatur ska inte påbörjas i allmäntandvården. Det är ofrånkomligt att på vissa barn krävs 2-stegsbehandling, det vill säga initial behandling i allmäntandvård och senare behandling med fast apparatur på specialisttandvård. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga ett behandlingsutfall.

Ovanstående kriterier gäller i kombination med en helhetsbedömning av bettavvikelsen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anders Magnusson

Gäller från

2019-09-02

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Rune Lindsten

Dokument-ID

109797

Källa

Evolution