Navigera till sidans huvudinnehåll

Målgruppsdokument för dietistresursen på rehabiliteringscentrum

Syftet med detta dokument är att förtydliga för remittenter vilka patientgrupper som har möjlighet att få stöd av dietist på rehabiliteringscentrum. Remiss kan skrivas av läkare eller sjuksköterska i specialistvård eller primärvård.

Konsultation för personal inom hälso- och sjukvård.

Personal är välkomna att kontakta dietisterna per telefon eller via funktionsbrevlåda för rådgivning kring patienter med nutritionsrelaterade problem.

Telefonnummer 010-24 218 45, vardagar kl. 08:30-12:00

Funktionsbrevlåda via Messenger i Cosmic. ”Rehabcentrum dietist RJL”. Frågor skickade efter kl. 12:00 besvaras nästkommande vardag.

Målgrupper

 • Cancer, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter
 • Celiaki
 • Cystisk fibros
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2, barn och gravida
 • Enteral nutrition, se relaterat innehåll
 • Familjär hyperlipidemi
 • Fetma, barn
 • Födoämnesallergier, barn
 • Graviditetsdiabetes
 • IBS, se relaterat innehåll
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Leversvikt
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Multipla födoämnesallergier- och överkänsligheter, vuxna
 • Neurologiska sjukdomar, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter
 • Njursvikt
 • Obesitaskirurgi, i samband med operation, uppföljning under ett år samt vid komplikationer
 • Parenteral nutrition
 • Risk för undernäring, barn
 • Tillväxtpåverkan, barn
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Undernäring i kombination med sjukdom, se relaterat innehåll
 • Övervikt i kombination med psykiatrisk sjukdom som behandlas på psykiatrisk klinik.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Neymark Wolgast

Gäller från

2023-04-17

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Susanne Almers

Dokument-ID

266115

Källa

Evolution