Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic distanskontakter Visiba Care, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Kontaktregistrering via vanlig kassa, behöver inte bokas i tidbok.

Registrera vårdkontakt

Gå till Registrera vård – Vårdkontakt och efterregistrering.

 • Välj rätt Kassa
 • Kontakttyp: Distanskontakt video enskilt, Distanskontakt video grupp, Distanskontakt video gruppteam alternativt Distanskontakt video team
 • Vårdtjänst: Välj Distansbedömning/Distansbehandling/Distansutredning
 • Vårdpersonal: Aktuell vårdpersonal
 • Patientavgift: Enligt gällande rutin.
 • Betalningssätt: Faktura

För utomlänspatienter:

 • Välj Besökskostnad – Läkarbesök webbaserat alt. Sjukvårdande behandling webbaserat

Dokumentation

 • Gå till Journal – Ny anteckning
 • Välj aktuell mall – Distanskontakt för respektive yrkesroll
 • Välj korrekt Vårdkontakt
 • Dokumentera under lämpliga sökord
 • Ange Diagnoskod/Åtgärdskod

        Diagnoskod för aktuell sjukdom

        Om diagnos inte ställs koda på aktuellt symtom

        Aktuell KVÅ-kod + KVÅ-kod ZV051 (tilläggskod för hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik)

 • Utförande vårdpersonal signerar

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Ekström

Gäller från

2024-03-06

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Karin Ekström

Dokument-ID

240229

Källa

Evolution