Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Beställning och svar (BoS), reservrutiner vid akuta och planerade driftstopp, rekommendation.

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Reservrutiner vid driftstopp ska skrivas ut och förvaras på känd plats på enheten

Support

Vid tekniska problem med BoS, kontakta Kundservice IT-centrum

Telefon: 010-24 141 41

E-post: kundservice.it-centrum@rjl.se

Röntgen

Gäller akuta och planerade driftstopp

Reservrutiner

 • Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.
 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning. Var noga med att ange rätt kundnummer samt ansvarig läkare.
 • Vid driftstopp i röntgens produktionssystem ska beställning fortfarande skapas i Cosmic BoS. Akuta beställningar ska skrivas ut och levereras till röntgen.
 • Rutinbeställningar skapas i BoS och tas emot av röntgen när deras system åter är i drift.

Pappersremisser

Om undersökningen är så akut att den måste utföras under driftstoppet används pappersremiss. Den finns att skriva ut från intranätet; Blanketter/Patientblanketter/Remisser/Röntgenremiss (RjL1041)

Remissen får sedan skickas med patienten eller lämnas till Röntgen

Provsvar under driftstopp

För att kunna ta del av röntgenbilder på undersökningar under ett driftstopp går man in i Cosmic läskopia och via externa applikationer till XeroViewer.

Registervård efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av röntgen enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS med svarsmottagare ”Ingen”. I vyn ”Inkorg svar” får svarsmottagare manuellt tilldelas av ansvarig enhet. Varje enhet bör ha rutiner för att kontrollera detta.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet

Kontakt

Kundtjänst

010-24 10400 (vardagar kl. 08.00-16.00)

Röntgen Eksjö

010-24 35222

rontgen.eksjo@rjl.se

Röntgen Värnamo

010-24 47622

rontgen.varnamo@rjl.se

Röntgen Jönköping

010-24 22424

rontgen.jonkoping@rjl.se

För mer information: Röntgen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Klinisk fysiologi

Gäller akuta och planerade driftstopp

Reservrutiner

 • Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.
 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning och vid akuta remisser. Var noga med att ange rätt kundnummer samt ansvarig läkare.
 • Vid driftstopp i klinisk fysiologi produktionssystem ska beställning fortfarande skapas i Cosmic BoS. Akuta beställningar ska skrivas ut och levereras till klinisk fysiologi.

Gäller det rutinbeställningar skapas beställning i BoS och tas emot av klinisk fysiologi när deras system åter är i drift.

Pappersremisser

Pappersremisser används i första hand vid akuta remisser.

Remisser för beställningar till klinisk fysiologi skrivs ut från intranätet; Blanketter-Patientblanketter-Remisser-Klinisk fysiologi (RjL1050), blankett Patientblanketter

Remissen skickas till klinisk fysiologi via fax eller via mejl till funktionsbrevlåda klinisk.fysiologi.jonkoping@rjl.se

Provsvar under driftstopp

För att kunna ta del av svar på undersökningar under ett driftstopp går man in i Cosmic läskopia och via externa applikationer till PafWeb.

För att se EKG under driftstopp nås MUSE EKG via Cosmic läskopia.

Registervård efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av klinisk fysiologi enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS med svarsmottagare ”Ingen”. I vyn ”Inkorg svar” får svarsmottagare manuellt tilldelas av ansvarig enhet. Varje enhet bör ha rutiner för att kontrollera detta.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet 

Kontakt

Klinisk fysiologi, Ryhov

010-24 234 34

010-24 234 35

klinisk.fysiologi.jonkoping@rjl.se

010-24 234 19 (Fax)

För mer information: Klinisk fysiologi-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Mammografi

Gäller akuta och planerade driftstopp

Reservrutiner

 • Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.
 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning. Var noga med att ange rätt kundnummer samt ansvarig läkare.
 • Vid driftstopp i mammografins produktionssystem ska beställning skapas i Cosmic BoS. Beställningen tas emot av mammografin när deras system åter är i drift.

Pappersremisser

Om undersökningen är så akut att den måste utföras under driftstoppet används pappersremiss. Den finns att skriva ut från intranätet; Blanketter/Patientblanketter/Remisser/Röntgenremiss (RjL1041)

Remissen får sedan skickas med patienten eller lämnas till Mammografin

Provsvar under driftstopp

För att kunna ta del av röntgenbilder på undersökningar under ett driftstopp går man in i Cosmic läskopia och via externa applikationer till XeroViewer. Där finns mammografibilder och svar synliga efter 48 timmar. Om brådskande tillgång till bilder önskas, kontakta Mammografin

Registervård efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av mammografin enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS med svarsmottagare ”Ingen”. I vyn ”Inkorg svar” får svarsmottagare manuellt tilldelas av ansvarig enhet. Varje enhet bör ha rutiner för att kontrollera detta.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet

Kontakt

1:a  hand

Sektionsledare

010-24 264 62

2:a hand

Systemadministratör

010-24 264 52

För mer information: Röntgen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Lokala analyser

Gäller både akuta och planerade driftstopp

Reservrutiner

Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.

 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning. Var noga med att ange rätt kundnummer samt ansvarig läkare.
 • Vid provtagning: märk provet med etikett från pappersremissen.
 • Om remiss utan streckkod används, kan patientetikett skrivas ut från Cosmic
 • Uttagna etiketter från BoS får inte användas under driftstoppet. När systemet åter är i drift ska beställningar som inte är skickade, makuleras och etiketterna kasseras (se ”Registervård efter driftstopp” nedan).
 • Svar från laboratoriemedicin under driftsstoppet skickas via fax alternativt meddelas via telefon.
 • Under driftstoppet kan inte ”lokala analyser” registreras. Spara resultatet och registrera efter driftstoppet.

Provtagning på annan enhet än beställande

Kontakta remitterande enhet som om möjligt informerar om vilka prover som ska tas. Använd pappersremiss – kontakta vid behov remitterande enhet om vilket kostnadsställe som ska användas samt svarsmottagande läkare. Viktigt att dessa uppgifter är rätt.

Registervård efter driftstopp

Remitterande enhet ansvarar för att:

 • Remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras när systemet åter är i drift.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade – kontakta utförande enhet.

Pappersremisser

Remisser till klinisk kemi och mikrobiologen beställs via Länsförsörjningen. Övriga remisser provbundna tjänster kan skrivas ut via intranätet, se länk nedan till provtagningshandboken alternativt från laboratoriemedicins webbsida.

Klinisk kemi remiss 1

Artikel nr 90198301

Klinisk kemi remiss 2

Artikel nr 90198302

Klinisk kemi remiss 3

Artikel nr 90198303

Klinisk Mikrobiologi remiss 8

Artikel nr 91161101

Konsult/Allmän remiss

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Klinisk kemi

Klinisk Mikrobiologi Sars-Cov-2

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Kliniks mikrobiologi

Klinisk kemi SYRABAS

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Klinisk kemi

Kontakt

Laboratoriemedicin (Ryhov, kundtjänst)

010-24 22000

Laboratoriemedicin@rjl.se

Klinisk kemi Eksjö

010-24 35270

klinisktkemisktlabEksjo@rjl.se

Klinisk kemi Värnamo

010-24 47655

klinisktkemisktlab.Varnamo@rjl.se

Transfusionsmedicin

För att nå information från transfusionsmedicin vid driftstopp i BOS, kontakta transfusionsmedicin

Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Kontakt

Blodcentralen Jönköping

010-24 223 86

Blodcentralen Eksjö

010-24 352 70

Blodcentralen Värnamo

010-24 476 55

Patologi

Gäller både akuta och planerade driftstopp i Cosmic.

Reservrutiner

 • Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.
 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning i Cosmic. Var noga med att ange rätt kundnummer och namn på beställande enhet, samt ansvarig läkare på pappersremiss.
 • Vid driftstopp i patologins produktionssystem ska beställning skapas i Cosmic BoS. Beställningen tas emot av patologen när deras system åter är i drift.

Pappersremisser

Endast fryssnitt och akuta cytologi- och benmärgsprover tas om hand under driftstopp. Pappersremiss lämnas till patologen tillsammans med provet. Provtagningskärl numreras och märks upp med lokalisation samt patientdata.

Svar lämnas telefonledes till beställare, samt skickas på papper till beställande enhet.

Pappersremisser finns att skriva ut från intranätet:

Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Privata vårdgivare

Patologens remisser kan skrivas ut från Provtagningshandboken på webben:

Webbsortiment (rjl.se)

 

Provsvar under driftstopp

Snabbsvar:

 • Vid behov av snabbsvar på beställning tas kontakt med patologen, alternativt märk upp remiss med ”prioritet snabbsvar”.
 • Kopia av svaret skrivs ut från patologens produktionssystem och mailas därefter till respektive kliniks funktionsbrevlåda.  
 • Önskas telefonsvar under driftstopp kan granskande patolog ringa till ansvarig läkare och lämna telefonsvar. Inga telefonsvar lämnas ut på inkommande samtal.

Fryssnitt: 

 • besvaras enligt rutin per telefon.  

Registervård efter driftstopp

 • Har likadana beställningar skickats både i BoS och på papper under driftstopp, ansvarar beställande enhet för att beställningar i BoS makuleras,
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av patologen enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS med svarsmottagare ”Ingen”. I vyn ”Inkorg svar” får svarsmottagare manuellt tilldelas av ansvarig enhet. Varje enhet bör ha rutiner för att kontrollera detta.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktar beställande enhet patologen.

 

Kontakt under driftstopp (frågor om beställning, provsvar)

1:a  hand

Vårdadministratör

25970

2:a hand

Laboratoriet

25937

För mer information:

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Sterner

Gäller från

2023-11-15

Version

14.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Emily Tärneberg

Dokument-ID

161504

Källa

Evolution