Navigera till sidans huvudinnehåll

Retentio testis

Vårdnivå och samverkan

Hos alla pojkar ska undersökning av testiklarna ske på BB samt på BHV vid varje läkarbesök. Vid avvikande fynd bedömning av barnläkare på BUMM.

Diagnostik och utredning

Palpation av testiklar. För undersökningsteknik se Testikel saknas, Rikshandboken Barnhälsovården under Relaterat innehåll.

Behandling

  • Ej palpabel testikel remiss barnläkare.
  • Testikel som var retinerad vid födelsen men sedan vandrat ner de första månaderna ska följas av barnläkare fram till skolåldern. Kontrollera med föräldrar att de får kallelse. Remiss ska vara skickad från BB.
  • En retirerad testikel som upptäcks senare remitteras till barnläkare om behov av second opinion annars direkt remiss till kirurgkliniken på Ryhov.
  • Retraktil testikel (= testikel som fås ned i pungen men snabbt fjädrar upp igen) ska påtittas av barnläkare före 5-6 månaders ålder eller vid upptäckten. Testikel som är påtagligt svår att få ned i pungen ska i vissa fall följas av barnläkare fram till skolåldern. Bedöms före 5-6 månaders ålder eller vid upptäckten.
  • Om retentio testis kvarstår vid 9 månaders ålder remitterar barnläkare till kirurgklinik.

Patientinformation

Se Testikel som inte kommit ner i pungen, 1177 under Relaterat innehåll.

Mer information

Se PM Retentio testis under Relaterat innehåll.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-02-01

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

226943

Källa

Evolution