Navigera till sidans huvudinnehåll

Bedömning av Antiemetikabehov

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

Använd dokumentet inför den första behandlingen med cytostatika, för att få ett underlag för en första bedömning om patientens behov av antiemetika. En patient som fått för lite antiemetika och mått illa efter första behandlingen har mycket stor risk att drabbas av betingat illamående, därför är det viktigt att redan från start ge så god/optimal antiemetisk behandling som möjligt.

 

-     HÖGRISK:  3 poäng eller mer 

-     Standard: 0 – 2 poäng

-     Vid högriskpoäng ska/bör man fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör/ska få nästa steg i antiemetikaschemat

-     Standardrisk anger att man följer de rekommendationer som anges lokalt för den ordinerade regimen

RISKFAKTORER

JA = 1 poäng

Kommentar

Patient under 60 år

 

 

Kvinna 

 

 

Tidigare graviditetsillamående /åksjuka/sjösjuka eller Illamående vid tidigare cytostatikabehandling/ narkos

 

 

Funktionellt status ECOG/WHO*

0 - 1 = 0 p       2 - 4 = 1 p

 

 

Ångest/oro sedan tidigare

 

 

Stor tumörbörda framför allt i buken t.ex. spridd kolorektalcancer

 

 

Summa:

 

 

 

 * 0 = full daglig aktivitet
   1 = uppegående, klarar endast lätt arbete
   2 = klarar ej arbete men ADL. Sängliggande mindre än 50%
   3 = begränsad ADL. Sängliggande mer än 50%
   4 = helt sängliggande. Hjälp med all ADL

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva Ulff

Gäller från

2023-08-18

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Eva Ulff

Dokument-ID

242347

Källa

Evolution