Navigera till sidans huvudinnehåll

ESTHER

Esther är en person som lever och bor i Jönköpings län. Det finns mycket som gör Esther glad och som gör livet värt att leva. Ibland sviktar den psykiska och fysiska hälsan och Esther behöver vård och stöd från olika verksamheter för att må så bra som möjligt. När personalen arbetar över organisationsgränserna och ser sitt gemensamma helhetsansvar brukar det fungera som bäst. Vilka resurser, förmågor och behov har Esther som du möter?

"Esther" är en symbolisk person med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Ibland skrivs Esther med stora och ibland med små bokstäver. ESTHER som registrerat varumärke skrivs med stora bokstäver och Esther med små bokstäver symboliserar patienten, brukaren, vårdtagaren, klienten.

Vision

Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av  handlingskraftig samverkan.

Var Esther än är så finns vi där!

Idag är ESTHER ett samarbete mellan kommuner, primärvård och specialistvård i Region Jönköpings län för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Numera är ESTHER även en känd förebild och inspirationskälla nationellt och internationellt.

Alla mötesplatser inom ESTHER kännetecknas av personal inom de olika organisationer som samverkar för det bästa för Esther. Det innebär specialistvården, primärvården inklusive privata vårdgivare och kommunal vård. Esther själv är också inbjuden till de flesta mötesplatser, visionen är att Esther ska finnas med överallt.

Personer framför en äldre byggnad

För att ESTHER-nätverket ska vara hållbart krävs det att flera bär och är engagerade i nätverket. Det behövs personer ute i vården som kan arbeta och stödja personcentrerad utvecklingsarbete i vårdkedjan. Ur detta behov uppstod idén att skapa en unik ESTHER förbättringscoach-utbildning där coachrollen ska vara att hålla ihop arbetet och underlätta att det som händer på enheten sker i Esther:s anda. ESTHER förbättringscoach ska också inspirera och föra fram idéer om hur man kan utveckla ESTHER-nätverket ytterligare.