Navigera till sidans huvudinnehåll

Barn och inomhusmiljö - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Enligt aktuella barnmiljöhälsoundersökningar är ljudmiljön ett högprioriterat område med risk för barnens hälsa. Ljudmiljön påverkar barn både fysisk och psykiskt men även socialt. Utmaningen är att minska skadliga ljud och skapa en ljudmiljö som inbjuder till utveckling, lärande och hälsa.
Det går att göra förbättringar av ljudmiljön med kostnadseffektiva åtgärder, särskilt om fler mindre insatser görs på de platser där behovet är störst. Utvecklingsarbetet kring barnens ljudmiljö är en spännande resa där mötet mellan barn, föräldrar och professioner är i centrum. På den här sidan finns samlade erfarenheter, verktyg, kunskapsunderlag och goda exempel som är utvecklade och testade i ett praktiskt sammanhang.

Vill du förbättra ljudmiljön på din förskola?

Det finns en hel del man kan göra för att skapa en så bra ljudmiljö som möjligt. Här har vi samlat erfarenheter från arbetet med att förbättra ljudmiljön på 19 pilotförskolor i Jönköpings län, tillsammans med metodik, förbättringsidéer och kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Lena Hedin, Sektion folkhälsa. lena.hedin@rjl.se   

Förbättringsidéer

De platser/situationer där besvärande ljud ofta uppkommer är vid maten, i tamburen och under leken. De kom att kallas för de "röda zonerna".

  • Zon: Maten
  • Zon: Tamburen
  • Zon: Leken

Extra höga ljudnivåer uppkom också i övergången inför och efter de tre situationerna. Orsaken är ofta att momenten i de här situationerna kan vara  stressiga av olika anledningar. Många av förändringarna har därför koncentrerats till att skapa en lugn övergång mellan situationer och olika aktiviteter.

Pilotteamen genomförde ett 70-tal förändringar. De förändringar som fungerade bäst är summerade som "Förbättringsidéer". Använd förbättringsidéerna som en plockbuffé. Olika idéer passar olika bra utifrån förutsättningarna på just din förskola.
Personal har värderat varje förändring utifrån nuläget på sin förskola. De har bedömt effekten på ljudmiljön samt hur enkla de är att genomföra.

Zon: Maten

  • Dukning och avskärmning
  • Pedagogik och organisering 

Zon: Leken

  • Pedagogik och praktik
  • Fysiska åtgärder

Zon: Tamburen

  • Övergångar till och från tamburen