Navigera till sidans huvudinnehåll

Dansens värde för personer med demenssjukdom - kompetensutveckling för personal

Fotograf: Johan W. Avby

Fotograf: Johan W. Avby

I Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" står att vård och omsorg vid demenssjukdom sker genom ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att personen som lever med demenssjukdom sätts i fokus och inte diagnosen. Personcentrerad vård innebär att man använder olika arbetssätt i syftet att höja livskvalité hos patienter och på boenden. Det handlar också om att använda olika bemötandemetoder. En av dessa metoder kan vara musik, sång och dans.

I enlighet med ett personcentrerat förhållningssätt är det viktigt att den strukturerade insatsen med musik, sång och dans anpassas till den person eller de personer med demenssjukdom som deltar i insatsen. Vård-och omsorgsenheter som använder musik, rörelse och dans som verktyg regelbundet i den dagliga verksamheten, upplever positiva förbättringar i mötet med individen. Det kan vara allt från att ta sig ur sin säng till en positivare syn på mat och fysisk aktivitet.  Flera studier visar på balans-och perceptionsförbättring gentemot sin omgivning. Att låta personen med demenssjukdom möta musik och rörelse på ett anpassat kravlöst sätt ökar välbefinnandet för individen i stunden. 

En inspirationskurs vänder sig till personal som jobbar på demensboenden och särskilt boende.  Inspirationskursen ger en inblick i varför och hur man med enkla medel kan använda sig av bland annat musik och rörelse för ett ökat välbefinnande hos den boende.

För att boka tid för workshop för personal kontakta Katarzyna Filipowicz.
katarzyna.filipowicz@rjl.se