Navigera till sidans huvudinnehåll

Nyhetsbrev sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län

Hösten 2023 lanseras sektion Folkhälsas första nyhetsbrev!

Syftet med detta nyhetsbrev är att sprida aktuell kunskap om hälsoläget i Jönköpings län, uppmuntra goda och viktiga främjande insatser som sker runtom i länets folkhälsoarbete och inspirera till mer samverkan. Nyhetsbrevet planeras att ges ut två gånger per termin, och innehålla en bredd av sektionens främjande insatser och frågor.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet eller har du andra frågor, skicka ett mejl till: 

Cecilia Boij, utvecklingskoordinator, sektion Folkhälsa

eller

Pirjo Väätäjä, administrativ samordnare, sektion Folkhälsa

Om du erhåller flera mejl av samma nyhetsbrev beror detta sannolikt på att ditt namn även ligger med i en mejlgrupp. 

Utgivna nyhetsbrev

Ansvarig utgivare: Annette Frisk, folkhälsochef på sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län