Navigera till sidans huvudinnehåll

Universell utformning för inkludering i samhället

Introduktion till universell utformning

Universell utformning handlar om att samhället vi lever i ska vara inkluderande utifrån vetskapen om att alla människor är olika och inte alltid har samma förutsättningar. En produkt eller en miljö ska utformas för att fungera för personer i alla åldrar och funktionsförmågor, i olika situationer och under varierande omständigheter utan särskilda anpassningar. På så sätt förstärker universell utformning vikten av tillgänglighet och användbarhet och är en hörnsten i arbetet för att främja funktionsrätt i samhället. Med funktionsrätt menas rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

En process som utgår ifrån universell utformning leder i slutändan till mer tillgängliga lösningar. Framförallt leder det till att generella lösningar fungerar för fler och behovet av individuella lösningar minskar. Att arbeta för fler tillgängliga och generella lösningar ger tydliga samhällsvinster. Genom att göra rätt från början minskar behovet av individuella lösningar och dyra åtgärder för anpassningar i efterhand minskar.

Goda exempel på universell utformning är produkter som började som särlösningar, men var så bra att de blivit standardlösningar, som till exempel: fjärrkontrollen, engreppsblandare i vattenkranar, rulltrappan eller nigande fordon.

Sju principer för universell utformning

Universell utformning är en process och inte ett mål och utgår från sju bärande principer att utgå från som stöd i processen och har tagits fram av The Center for Universal Design vid North Carolina University.

Principerna 6 och 7 är riktade mot personer med funktionsnedsättningar.

De sju principerna

 1. Likvärdig eller jämlik användning
  Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor. Designen ska ge utrymme för att inte särbehandla människor.

 2. Flexibel användning
  Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

 3. Enkelt och intuitivt
  Det ska vara lätt att förstå användning, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

 4. Perceptuell uppfattning/uppfattbar information.
  Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

 5. Tolerans för misstag.
  Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar. Förebygga misstag och ta höjd för att kunna korrigera misstag.

 6. Låg fysisk ansträngning
  Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal ansträngning/uttröttning (funktionsnedsatta).

 7. Storlek och utrymme
  Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver forskning och utbildning inom rehabiliteringsteknik och design och arbetar med universell utformning. 

Universell utformning, Certec.se

Exempel när man kan använda sig av universell utformning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram material för att tydliggöra hur universell utformning kan användas inom olika områden.

Upphandling

Hållbar offentlig upphandling, mfd.se (4 filmer)

Framtagande av produkter/tjänster

Utformning av arbetsmiljö

Möjligheter och lösningar för en tillgänglig arbetsmiljö, mfd.se

Utformning av ute- och innemiljö

Principen om universell utformning, mfd.se

Guide till universell utformning, Funktionsrätt

Filmer

Nödvändigt för en del - bra för alla, mfd.se (film, 1:32)

Universell utformning - så funkar det, mfd.se (film, 3:45)