Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning diplomerad matrådgivare

Ohälsosamma matvanor är den enskilt viktigaste riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i Sverige och det kan också fördubbla risken att dö i förtid. Det är angeläget att arbeta för bättre matvanor bland befolkningen. Som diplomerad matrådgivare arbetar du för att främja hälsosamma matvanor, det bidrar till att förbättra människors hälsa och mående.

Syftet med utbildningen är att öka praktisk och teoretisk kunskap om matvanor, näringslära och beteendeförändring hos medarbetare inom Region Jönköpings län. Ökad kunskap bidrar till större trygghet och ett mer patientsäkert arbete.

Utbildningen stödjer verksamheter inom Region Jönköping att fullfölja uppdraget att erbjuda patienter med ohälsosamma matvanor kvalificerat rådgivande samtal om mat, enligt Fakta som bygger på det Nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor och Socialstyrelsens riktlinjer.

Målsättningen är att du som matrådgivare arbetar aktivt för att stödja invånare att få hälsosammare matvanor. Det görs genom standardiserade vårdförlopp och standardvårdplaner enligt regional tillämpning, se FAKTA och Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ha samtal om matvanor minst 5 timmar/vecka och möjlighet att delta i nätverk för diplomerade matrådgivare (1 gång/termin).

Förkunskapskrav legitimerad personal med minst 3 årig högskoleutbildning, godkänd utbildning i Hälsokurvan och Motiverande samtal (teori och praktik).

Kursen bygger på föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner och egna studier. Kursmomenten kräver aktivt deltagande från studenten. Vid de två första dagarna samt tentamen är det obligatorisk närvaro. Övrig frånvaro behöver kompenseras.

Länk till studieguide 

Matrådgivarnas uppdrag