Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsosamma matvanor

I Region Jönköpings län bedrivs arbete för att främja hälsosamma matvanor på olika sätt och av flera olika aktörer. Sektion folkhälsa har en roll i detta och bidrar på olika sätt i arbetet. Målet med arbetet är att förbättra matvanor som kan leda till bättre hälsa.  Region Jönköpings läns arbete med ohälsosamma matvanor grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor. Det finns tydligt beskrivit i FAKTA och Nationellt kliniskt kunskapsstöd hur arbetet ska utföras. Kostråden grundar sig på Nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelverkets kostråd.

Vad som är hälsosamt att äta är grunden ungefär samma för alla. För barn och unga som växer och utvecklas är det särskilt viktigt att tillgodose behovet av näringsämnen och energi. Behovet varierar mellan olika åldrar och utvecklingsfaser.


Fördjupning hälsosamma matvanor för barn och unga  

Vad som är hälsosamt att äta är i grunden ungefär samma för alla. Med åldern minskar ibland aptiten och då behöver matvanorna anpassas för att ändå täcka kroppens behov.

Fördjupning hälsosamma matvanor för äldre

Det finns många sätt att förbättra sina matvanor på. Även små förändringar kan göra stor skillnad för hälsan.

Ta del av enkla råd om mat

 

Region Jönköpings län vill bidra till hållbara matvanor. En del i det arbetet är regionens kostpolicy som ska underlätta för patienter, medarbetare, elever och besökare att göra hälsosamma och miljömedvetna matval, samt bidra till säker vård.

Ta del av regionens kostpolicy