Navigera till sidans huvudinnehåll

Vilka arbetar med hälsosamma matvanor?

 Region Jönköpings läns finns flera aktörer som arbetar med matvanor på olika sätt:

  • Dietisterna arbetar med nutritionsbehandling i den nära vården och inom specialistvården. Målgruppsdokument för dietistresursen
  • Diplomerade matrådgivare arbetar främst inom primärvården och är personal som utbildats av regionen för att kunna genomföra kvalificerade samtal om mat för personer som har betydande ohälsosamma matvanor (läs mer nedan). 
  • På Hälsocenter finns hälsocoacher som utbildats av regionen för att kunna genomföra kurser om hälsosamma matvanor för personer med måttligt ohälsosamma matvanor.  Hälsocenter i Jönköpings län
  • Hälsoguide-MAT är en person som genomgått en heldagsutbildning av regionen för att kunna sprida information om hälsosamma matvanor på olika arenor i samhället. Mer information om Hälsoguide-MAT
  • Område måltid arbetar aktivt för att servera god, näringsrik och hållbar mat. Mat och fika, Region Jönköpings län
  • Utöver detta finns det information för egenvård på 1177.se och Livsmedelsverket.se 

                     Behandlingsflöde från egenvård till specialistvård, med invånarstöd och primärvård däremellan

  • Hälsocoacher på Hälsocenter:

Hälsocoacher ger stöd genom en kurs om Hälsosamma matvanor. Kursen består av 4-5 gruppträffar, den ger tips och råd, praktiska verktyg och hemuppgifter för att hitta nya hälsosammare matvanor. Kursen bygger på enkla råd och "Hitta ditt sätt" den betonar att små förändringar kan göra stor skillnad.

Uppdragsbeskrivning för arbete med matvanor på Hälsocenter 2023

  • Diplomerade matrådgivare:

Matrådgivare stödjer patienter genom kvalificerat rådgivande samtal. De följer en standardiserad vårdplan vid ohälsosamma matvanor. Den erbjuds via webben i Stöd och behandling, i grupp eller individuell för de som behöver det. Behandlingen pågår sammanlagt 12 månader och ger kunskap om vad som är bra mat och varför. Det ingår även hemuppgifter och praktiska övningar som stödjer en beteendeförändring. Målet med behandlingen är att främja hälsosamma matvanor. Syftet är inte att förändra vikten eller behandla någon diagnos. 

Uppdragsbeskrivning - diplomerade matrådgivare i Region Jönköpings län 2023