Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet står för de kognitiva och sociala färdigheter som är avgörande för människors motivation och förmåga att få tillgång till, förstå och använda information på ett sätt som främjar och bibehåller en god hälsa (Wikipedia).

Varför behövs hälsolitteracitet och hur kan man omsätta det i praktiken? Läs mer om var, när och hur hälsolitteracitet kan användas. 

Introduktion till hälsolitteracitet