Navigera till sidans huvudinnehåll

Normbreddande arbete barn och unga

Många unga idag känner att de inte får plats inom rådande normer. Därför behöver vi ifrågasätta hur samhällets normer, krav och ideal får unga att må. Genom ett normmedvetet perspektiv kan vi medvetandegöra och förändra strukturer och normer istället för att få enskilda individer att passa in i mallen.