Navigera till sidans huvudinnehåll

Sexuell hälsa

Sexualiteten är något som alla människor föds med och bär med sig genom livet. Sexualiteten finns i energin som driver människan att söka kontakt, värme och närhet. Sexuell hälsa är en viktig friskfaktor och påverkar individens tankar, känslor och handlingar.


Sexuellt beteende, normer och värderingar förändras ständigt vilket gör det extra viktigt att vara medveten om sina egna värderingar för att kunna möta andra på ett respektfullt sätt.


Ha fokus på det friska och positiva när du undervisar eller pratar om relationer, sexualitet och hälsa i skolan. Det är ofta lättare att tala om vad vi vill förhindra, än att tala om vad vi vill stärka och stimulera: Det är till exempel jämlika relationer, vänskap/kamratskap, bättre psykisk och fysisk sexuell hälsa, självkänsla och ett gott skolklimat.

Sexuell hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete