Navigera till sidans huvudinnehåll

Sexuell hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Sexualiteten är något som alla människor föds med och bär med sig genom livet. Sexualiteten finns i energin som driver människan att söka kontakt, värme och närhet. Sexuell hälsa är en viktig friskfaktor och påverkar individens tankar, känslor och handlingar.

Sexuellt beteende, normer och värderingar förändras ständigt vilket gör det extra viktigt att vara medveten om sina egna värderingar för att kunna möta andra på ett respektfullt sätt.

Ha fokus på det friska och positiva när du undervisar eller pratar om relationer, sexualitet och hälsa i skolan. Det är ofta lättare att tala om vad vi vill förhindra, än att tala om vad vi vill stärka och stimulera: Det är till exempel jämlika relationer, vänskap/kamratskap, bättre psykisk och fysisk sexuell hälsa, självkänsla och ett gott skolklimat.

Metoder och verktyg

Dubbelt skydd

Dubbelt skydd är ett informationsmaterial för att underlätta samtal om skydd och preventivmedel bland annat en visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel, måttband och informationsmaterial att dela ut till ungdomar. 
Ta reda på mer om Dubbelt skydd

Sexit

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där ett verktyg skapats för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga killar och tjejer och förbättra samtal kring sexuell hälsa. Sexit är ett verktyg som används i individuella möten med ungdomar. 
Mer information om Sexit