Navigera till sidans huvudinnehåll

Forskning

Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Region Jönköpings län är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård. Futurum - akademin för hälsa och vård, har i uppdrag att stimulera och stödja klinisk forskning och forskarutbildning. Futurum är en del av Forum Sydost, en av sex regionala noder för samordning inom Kliniska Studier Sverige, som stöds av Vetenskapsrådet.

Här hittar du aktuella forskningsinfrastrukturer för ansökningsprocessen efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Fyll i de blanketter som behövs för forskningsprojektet och mejla till respektive funktionsbrevlåda. Använd applikationen Säkert filutbyte när känsliga personuppgifter skickas mellan parter. Kontakt för frågor om ansökningar: kliniskastudierfuturum@rjl.se

På den nationella webbplatsen för kliniska studier finns en processbeskrivning och en introduktionsfilm om klinisk forskning:

Beskrivning av forskningsprocessen, Kliniska Studier Sverige

Introduktionsfilm till klinisk forskning, Kliniska Studier Sverige

Futurum - akademin för hälsa och vård stödjer dig som vill forska.

Kontakta

kliniskastudierfuturum@rjl.se

Innan etikansökan skickas in ska den signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. I Region Jönköpings län är behöriga företrädare Staffan Hägg och Margaretha Stenmarker. Kontakta staffan.hagg@rjl.se eller margaretha.stenmarker@rjl.se inför signering.

Etikprövningsmyndigheten

Det ställs allt oftare krav på forskare att kommunicera sin verksamhet med andra delar av samhället, där även kommunikation med allmänheten kan vara en betydelsefull del. En del forskningsanslagsfinansiärer vill också se att forskaren har en kommunikationsplan redan i ansökan. Futurum kan erbjuda stöd i dessa frågor:

Syftet med utbildningen är att ge praktiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik samt att stimulera intresset för forskning där syftet är att tillsammans med Medicinska fakulteten i Linköping regionalt skapa en forskarutbildning anpassad till de förutsättningar som finns inom Region Jönköpings län.

Kursen ger 16 högskolepoäng för doktorandutbildning vid Linköpings Universitet.

Monitorering är obligatoriskt för kliniska prövningar på läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa kvalitet kan monitorering genomföras på andra typer av kliniska studier, trots att det inte är lagkrav.

Forum Sydost erbjuder tjänster kring monitorering i kliniska studer.

En till två gånger per år arrangeras lokala och regionala nätverksträffar där vi tar upp aktuella ämnen och delar med oss av erfarenheter, utmaningar och lösningar i jobbet som forskningssjuksköterska/forskningsstödjande personal.

Vill du vara med i nätverket och få inbjudan till våra träffar, kontakta yvonne.pantzar@rjl.se

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys. Regionens medarbetare kan få tillgång till programmet för att analysera forskningsdata. Programmet används även i forskarutbildningskurser.

Om du är anställd i Region Jönköpings län, eller privat vårdgivare inom vårdval i Jönköpings län, och behöver analysera forskningsdata i SPSS är du välkommen att via din IT-kontaktperson beställa programmet i tjänstekatalogen.

Månadskostnaden belastar den egna basenheten och programmet installeras via IT-enheten när beställningen har blivit beslutsattesterad.

Futurum kan erbjuda stöd i statistikfrågor kopplade till forskning.

Det pågår många studier, både akademiska och industrisponsrade, i Region Jönköpings län.

Detta är inte en förteckning över de studier som bedrivs. Vill du veta mer om pågående eller avslutade studier kontakta:

kliniskastudierfuturum@rjl.se.