Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhusbiblioteken

På sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län kan du söka information om aktuell forskning, hälsa och sjukdomar, låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder ett stort urval medicinska tidskrifter och ett flertal databaser. Sjukhusbibliotek med en mera allmän inriktning finns på Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov. De är öppna för såväl personal som patienter och anhöriga. Medicinsk biblioteksverksamhet finns på de tre sjukhusen samt vid den Odontologiska Institutionen. Vi ger service på distans till all personal i regionen. För nyheter om sjukhusbiblioteken följ taggen sjukhusbibliotek på intranätet.