Navigera till sidans huvudinnehåll

EndNote - ett referenshanteringsverktyg

Du som studerar eller forskar kan samla dina referenser i en egen databas med hjälp av referenshanteringsverktyget EndNote.

Med EndNote är det enkelt att hämta referenser från databaser, bibliotekskataloger eller tidskrifter och mata in dem i ett personligt arkiv. Referenserna kan formateras i olika stilar och användas för t.ex.citeringar och referenslistor som uppfyller medicinska tidskrifters krav vid publicering.

Personlig licens

Region Jönköpings län erbjuder personliga licenser i referenshanteringsprogrammet EndNote. För att få tillgång till EndNote måste man göra en IT-beställning. Respektive verksamhetsområde i regionen debiteras sedan en avgift för varje personlig licens av IT-centrum. Avgiften är 42 kronor per månad och användare.

I licensen ingår också möjlighet att använda programmet hemifrån. Installation är möjlig både på PC och Mac. Vänd dig till sjukhusbiblioteken för att få tillgång till installationsfilerna. Nuvarande version av EndNote är 21.

Introduktionskurs i EndNote

I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Kursen är tänkt för dig som skriver vetenskapliga artiklar, en uppsats, avhandling eller liknande och har behov av ett referenshanteringsverktyg. Support och hjälp att komma igång ute på arbetsplatsen ingår i utbildningen.

Introduktionerna är avgiftsfria och vänder sig till anställda inom hela Region Jönköpings län som har behov av EndNote i arbete och forskning. 

Det är lämpligt att du skaffat programmet före kursen. Om du är osäker på om du har nytta av det så kontakta gärna någon av oss på sjukhusbiblioteken för att diskutera det.

Hösten 2024 ges introduktionskursen i EndNote:

Onsdag 6 november kl. 13.30 - 15.30
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, datasal Tolvan, hus T0.

Anmäl dig via LoK (Lärande- och Kompetensportalen).

Är du intresserad av en individuell introduktion hör av dig till oss!

Handledningar och manualer

Med programmet följer en manual i pdf-format

Vanliga frågor och svar

Att använda EN på en hemdator

AnkareJag använder Mac hemma och PC på jobbet. Hur hanterar jag detta?
Du behöver macversionen av Endnote - vänd dig till biblioteket för att få tillgång till installationsfilerna. 

Om ett felmeddelande dyker upp under installationen har du troligen inte stängt av samtliga Officeprogram.

Hantering av bibliotek

AnkareMin profil har förändrats och nu kan jag inte hitta mitt bibliotek!
Du måste återskapa sökvägen. Försök först med File - Open library och leta i ”trädet”. Om inte det fungerar kan man söka filen via Utforskaren. Sök filer med .enl.

AnkareHur slår jag ihop två bibliotek?
Öppna det bibliotek som du vill importera till.
Om det bibliotek du vill importera är komprimerat så öppna det. 
Under File, välj Import.
Klicka på Choose file.
Markera nu det bibliotek du vill importera.
Under Import option, Välj EndNote Library.
Klicka på OK.
Klicka på Import.

AnkareHur tar jag bort gamla EndNotebibliotek?
Endnotebiblioteket består dels av en fil i formatet .enl, dels en mapp där t ex eventuella egna anpassningar och bifogade dokument ligger. Lägg båda i papperskorgen.
Är ditt bibliotek komprimerat består det bara av en fil i formatet .enlx som man drar till papperskorgen.

Problem med citeringar - kopplingen EN-Word

AnkareFliken EndNote saknas i Word! 
PC: I Word-programmet klickar du på fliken Arkiv, gå till Alternativ - Tillägg - Hantera - Inaktiverade objekt -  markera Cite While You Write - Gå. Stäng ner Word och öppna upp på nytt!

Mac: Du behöver ha Word installerat för att kunna jobba med EndNote. Open office eller Pages fungerar inte. EndNote X9 passar bäst till Word 2016. Om man redan har EndNote när man installerar Office så kan det hända att EndNotes plug-in inte dyker upp i programmet. Detta kan åtgärdas genom att gå in i EndNote. Välj fliken EndNote X9. Välj Customizer och se till att Cite While You Write är förkryssad och välj därefter Next. Åtgärden kan inte genomföras om Word är igång samtidigt.

Kontakten mellan mitt worddokument och EndNote verkar vara bruten. Jag markerar en referens i mitt bibliotek och sedan Insert, men inget händer?
Ibland tar det lång tid (upp till 30 sekunder) när man ska lägga in den första referensen i ett dokument och det är ju lätt att då tro att det inte fungerar. Det är något med installationen på servern som inte är riktigt optimalt här.

AnkareVad gör jag med ett dokument där jag lyckats få in oformaterade och till synes oformaterade citeringar i en salig blandning?
Det kan ibland fungera att återställa hela dokumentet till oformaterat. Men problemet kan också bero på att fältkoder raderats eller skadats. I det läget måste man lägga in referenserna på nytt.

Hitta fulltext - lägga in pdf-filer

AnkareVarför kan jag inte öppna de pdf-filer jag manuellt laddat ner via databaser och lagt in i mitt EndNote-bibliotek? De ser ut på samma sätt som de filer jag laddat ner direkt via funktionen Find fulltext och som fungerar friktionsfritt.
Det kan bero på att du sparat dina pdf-filer med alltför långa namn och använt tecken som kan störa. Förkorta filnamnen och använd inte å ä ö.

AnkareJag får inte in File Attachments när jag använder funktionen Find Full Text även om jag vet att artiklarna finns som "free fulltext"?
Om fulltexten inte finns i pdf-format utan enbart kan läsas direkt på skärmen i html-format går det inte att få in den direkt som ett attachment.
Pröva att lägga in fulltextdokumentet manuellt från tidskriftens hemsida.

Import från databaser

AnkareJag kan inte få över mina referenser från PubMed till Endnote trots att jag använder vägen Send to - Citation Manager?
Undvik att använda webb-läsaren Google Chrome.

AnkareKan jag begränsa min sökning till vissa år i EndNote Online Search?
Ja, använd kolon mellan årtalen. Exemplet 2006:2008 ger referenser från tidsperioden 2006 till 2008.

Manuell inläggning av referenser

AnkareKan jag lägga in webbsidor som referenser i EndNote?
Det finns en Reference Type i EndNote som heter "'Web Page". Där kan man fylla i de uppgifter man har. Titel, URL (kopiera www-adressen och klistra in), datum när man tittat på sidan (Access Year, Access Date), ev. när den senast uppdaterades (Last Update Date) och ev. författare. Se också vår manual sida 11-12.

Exempel i Vancouver:

1.                   Solum LB. Legal Theory Blog.   [cited 2017 December 18]; Available from: http://lsolum.typepad.com/legaltheory/

Exempel i APA:

Solum, L. B. Legal Theory Blog.   Retrieved 18 December, 2017, from http://lsolum.typepad.com/legaltheory/

Vissa av EndNotes stilar saknar "Web Page" som Reference Type. Man kan då lägga till detta manuellt.

Hur får man en referens med t.ex. en institution eller myndighet som författare att se korrekt ut?
Skriv i fältet för Author: t ex Svensk författningssamling, eller Niles Software Inc., - ett institutionsnamn som består av flera ord avslutas med ett komma, då tolkar EndNote det som ett sammanhängande namn.

Redigering av citeringar och stilar

AnkareHur får jag bort indraget i referenserna i Vancouver-stilen?
I Endnoteprogrammets verktygsmeny, välj Edit > Open Style manager > leta fram stilen Vancouver > Edit.
I menyn till vänster väljer du under rubriken Bibliography, Layout. I rutan som visas finns längst ner i högra hörnet något som heter Hanging indent. Ändra den till All paragraphs så kommer referenserna i litteraturlistan i Worddokumentet att få en rak kant. Spara stilen via Save as - döp om den eftersom det är en variant av Vancouver.

Går det att påverka hur många författarnamn som ska visas i min stil och sedan ha ”et al.”?
Gå in i Edit / Output styles / Style manager.
Leta upp din stil i stilkatalogen.
Alternativet Edit.
Author lists under Bibliography i vänstermarginalen.
Ändra inställningarna på skärmen Abbreviated author lists (man kan där bestämma hur många författarnamn som ska visas och sedan et al.).
Spara sedan stilen med ett namn så att du lätt kan identifiera den.

AnkareOm jag har flera referenser i samma citering och vill lägga dem i kronologisk ordning i citeringen, hur gör jag då?
När man formaterat kan man i Edit Citations flytta i citeringen genom att markera en referens i taget och sen använda pilarna.
Ett annat alternativ är att justera en stil och lägga in särskilda villkor i Citation Sort Order. Har man gjort det kan man sedan inte ändra ordningen via Edit Citations.

AnkareVarför syns fältkoderna i mitt worddokument?
Om du ser konstiga tecken i stället för vanliga citeringar, t ex {ADDIN EN.CITE EndNote>Cite...} så är det fältkoder som används i Word av EndNote för att kunna formatera dokumentet. En inställning i Word har då fallit bort vilket tydligen kan inträffa vid uppgraderingar.
Gör så här:
Öppna Word 2000/2002/2003
Välj Verktyg i menyraden
Välj Alternativ
Fliken Visning
Du ser här en massa smårutor. OBS rutan Fältkoder under Visa ska INTE ha någon bock. Ser du en grön bock här, ta bort den, klicka OK och stäng.
Testa sen med det dokument som är ditt original med formaterade referenser.

Word 2007:
Gå till Office-ikonen i övre vänstra delen och klicka på Word options i nedre delen av fönstret.
Klicka på Advanced option på vänstra sidan och scrolla ner till sektionen Show document content.
Bocka av titeln Show field codes instead of their values.
OK

Word 2010:
Arkiv / Alternativ / Avancerat. Under rubriken Visa dokumentinnehåll finns Visa fältkoder istället för deras värde (scrolla ner på sidan). Där ska det INTE vara någon bock.

Macintosh:
I Wordprogrammet, välj Preferences.
Välj View och bocka av rutan för Field Codes.
OK

AnkareJag har av misstag lagt en referens i Trash. Hur får jag tillbaka den till All references?
Markera referensen, drag och släpp den i All references.

AnkareHur gör vi för att slå samman två textdokument där vi använder två olika stilar?
Rekommendationen är här att arbeta i oformaterat läge och sedan välja den nya stilen.

AnkareHur skickar jag ett par referenser från mitt bibliotek till en kollegas?
Markera den/de referenser du vill skicka iväg i ditt eget bibliotek 
Under File i menyraden, välj Compressed library. Markera därefter Selected references, Create and e-mail. Du sparar då först de valda referenserna som ett nytt bibliotek och därefter lägger det sig som en bilaga i ett mail.
Din kollega kan öppna denna bilaga, välja Copy references to, och välja sitt eget bibliotek (choose library) i listan.