Navigera till sidans huvudinnehåll

Användarbehörighet och support

Tilldelning av behörigheter

  • Om du är anställd på en vårdcentral vänder du dig till din verksamhetschef
  • Om du inte är anställd på en vårdcentral mejlar du Medrave-Primarvardskvalitet@rjl.se
  • Vid byte av verksamhetschef på en vårdcentral tilldelar avgående verksamhetschef behörighet till tillkommande. Den nya verksamhetschefen ansvarar för att avgående verksamhetschefs behörighet korrigeras vid behov. Om avgående verksamhetschef av något skäl inte kunnat tilldelat nya verksamhetschefen behörighet kan man mejla Medrave-Primarvardkvalitet@rjl.se för hjälp.

Frågor om inloggning eller felanmälan

Kontakta IT-centrums kundservice:
anknytning 14141 (010-24 14 141)
eller via Tjänstekatalogen

Problem med behörigheter, tolkning av grafer och data, rapporter samt övriga frågor

Kontakta Medraves support:
support@medrave.com
08-449 72 57 (kl 9:00-16:30)

Vanligaste problemen kopplat till inloggning och tilldelning användarbehörighet

HSA-ID

HSA-ID är felaktigt eller inte fullständigt ifyllt
Användarnamn = fullständigt HSA-ID

SITHS kort med flera certifikat 

Problemet försvinna så snart nya inloggningen med IdP är på plats.

Har du SITHS kort med flera certifikat kontrollera att du loggar in på certifikatet kopplat till HSA.

Vid inloggning via felaktigt certifikat får du felmeddelande att du inte har behörighet till någon enhet.

Vid inloggning via webbläsare Edge kan det inträffa att systemet automatiskt väljer fel certifikat. Stäng ner Edge och logga istället in genom Chrome.

Kan inte se mina patientlistor

Fått tilldelat endast behörighet 1 vilket innebär att du bara kommer kunna jämföra egenproducera aggregerad data med resten av enheten.

Kan inte se min data när inne i systemet

Har man inte arbetat på enheten tidigare finns ingen egenproducerad data

Riktlinjer tilldelning och kontroll, användarbehörigheter

Det är verksamhetschefen som beslutar vilka behörigheter personal inom sin verksamhet ska ha dvs både till vilka system men även vilken behörighetsnivå.

Vilka system och vilken nivå beror på vilka arbetsuppgifter verksamhetschef tilldelat personen i fråga.

Man ska aldrig tilldela en högre behörighet än vad personen behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och behörigheten ska tas bort så snart personen ifråga inte behöver den längre för sina arbetsuppgifter.

Beskrivning av de olika behörighetsnivåerna finns på Medraves sidan och vid oklarheter kontakta Medrave support.

Vid byte av verksamhetschef tilldelar avgående verksamhetschef behörighet till tillkommande. Den nya verksamhetschefen ansvarar för att avgående verksamhetschefs behörighet korrigeras vid behov.

Om avgående verksamhetschef av något skäl inte kunnat tilldelat nya verksamhetschefen behörighet kan man maila Medrave-Primarvardkvalitet@rjl.se för hjälp.

En gång om året ska verksamhetschefen kontrollera att tilldelade alla behörigheter är korrekta  och var 6:e månad ska verksamhetscheferna kontrollera att alla priviligierade behörigheter är korrekta.

Med priviligierad behörighet menas alla behörighet utöver att kunna se sin egen data på enheten.

Diver är backupsystem om Medrave/PrimärvårdsKvalitet ligger nere.