Navigera till sidans huvudinnehåll

Användarbehörighet och support för Medrave

Tilldelning av behörigheter

  • Om du är anställd vid en vårdcentral vänder du dig till din verksamhetschef.
  • Har du ingen anställning vid en vårdcentral hör av dig till mejladressen nedan.
  • Vid byte av verksamhetschef ska i första hand avgående verksamhetschef ge behörighet till ny verksamhetschef. I andra hand sänd ett mejl till:

Medrave-Primarvardkvalitet@rjl.se

Frågor om inloggning eller felanmälan

Kontakta IT-centrums kundservice:
anknytning 14141 (010-24 14 141)
eller via Tjänstekatalogen

Problem med behörigheter med mera

Kontakta Medraves support:
support@medrave.com
08-449 72 57 (kl 9:00-16:30)

Vanliga problem

HSA-ID

HSA-ID är felaktigt eller inte fullständigt ifyllt
Användarnamn = fullständigt HSA-ID

SITHS kort med flera certifikat 

  • Har du SITHS kort med flera certifikat kontrollera att du loggar in på certifikatet kopplat till HSA.
  • Vid inloggning via felaktigt certifikat får du felmeddelande att du inte har behörighet till någon enhet.
  • Vid inloggning via webbläsare Edge kan det inträffa att systemet automatiskt väljer fel certifikat. Stäng ner Edge och logga istället in genom Chrome.

Kan inte se patientlistor

Fått tilldelat endast behörighet 1, vilket innebär att du bara kan jämföra egenproducerade aggregerad data med resten av enheten.

Kan inte se min data inne i systemet

Har man inte arbetat på enheten tidigare finns ingen egenproducerad data

Riktlinjer tilldelning, kontroll och användarbehörigheter

Verksamhetschefen beslutar vilka behörigheter personal inom sin verksamhet ska ha det vill säga både till vilka system men även vilken behörighetsnivå.

Vilka system och vilken nivå beror på vilka arbetsuppgifter verksamhetschef tilldelat personen i fråga.

Man ska aldrig tilldela en högre behörighet än vad personen behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och behörigheten ska tas bort så snart personen ifråga inte behöver den längre för sina arbetsuppgifter.

Beskrivning av de olika behörighetsnivåerna finns på Medraves sidan och vid oklarheter kontakta Medrave support.

Verksamhetschefens uppgift är att se över tilldelade behörigheter en gång om året. Var sjätte månad ska priviligierade behörigheter kontrolleras.

Med priviligierad behörighet menas alla behörighet utöver att kunna se sin egen data på enheten.

Diver är backupsystem om Medrave/PrimärvårdsKvalitet ligger nere.

Vid byte av verksamhetschef kontakta: Medrave-Primarvardkvalitet@rjl.se