Navigera till sidans huvudinnehåll

Komma igång och använda Medrave/PrimärvårdsKvalitet

Filmer och utbildningsmaterial

För att komma igång med PrimärvårdsKvalitet finns filmer om hur systemet används och utbildningsmaterial på Primärvårdskvalitets nationella webbplats:

FoKUS - ett sätt att lära och utveckla, SKR

Stöd för att komma igång, Västra Götalandsregionen 

Analysera sin verksamhet med hjälp av Primärvårdskvalitet, Västra Götalandsregionen

I programmet Medrave finns videoklipp som visar användning.

Utbildningar och besök

Utbildningar har hållits våren och hösten 2021. Fler utbildningar kan ordnas framöver om intressen finns. Kontakta Medrave-Primarvardskvalitet@rjl.se

Vårdcentralsbesök för att titta på Primärvårdskvalitet tillsammans påbörjas under vården 2022. Kontakta Medrave-Primarvardskvalitet@rjl.se

Inspiration

Kvalitetsarbeten som gjort på olika vårdcentraler utifrån PrimärvårdsKvalitets indikatorer beskrivs i videoklipp på Primärvårdskvalitets nationella webbplats under rubriken ”Dokumentation från tidigare konferenser”.

Klicka på länkarna från tidigare inspirationsseminarier för att komma direkt till filmerna.

Inbjudningar till kommande webbinarier och seminarier, SKR