Navigera till sidans huvudinnehåll

Komma igång och använda Medrave/PrimärvårdsKvalitet

Utbildningsmaterial

För att komma igång med PrimärvårdsKvalitet finns utbildningsmaterial här:

I programmet Medrave finns videoklipp som visar hur programmet ska användas. Bankeryds och Rosenhälsans vårdcentraler har tagit fram en användarinstruktion för Medrave och PrimärvårdsKvalitet, med anvisningar bland annat kring fördjupning om diabetes och beroendeframkallande läkemedel.

Utbildningar och besök

Vårdcentralsbesök med kvalitetsdialoger utifrån PrimärvårdsKvalitet har genomförts under 2022 och 2023.

Önskas nytt/uppföljande besök eller finns önskemål om särskild utbildning om Medrave/PrimärvårdsKvalitet mejla till Medrave-Primarvardskvalitet@rjl.se

Inspiration

Kvalitetsarbeten som gjorts på olika vårdcentraler utifrån PrimärvårdsKvalitets indikatorer beskrivs i videoklipp på Primärvårdskvalitets nationella webbplats.