Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Medrave/PrimärvårdsKvalitet

I Region Jönköpings län används programmet Medrave för att visa PrimärvårdsKvalitet.

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Genom systemet visas journaldata för vårdcentralens patienter i diagram och patientlistor.

Data kan användas både för processorienterat förbättringsarbete på vårdcentralerna och för att hitta individer i behov av insatser. Systemet ersätter inte rutiner för patientsäkerhet och kvalitet.

Eftersom data i systemet bygger på anteckningar och registrering i patientjournaler, blir kvaliteten beroende av datan i journalen.

I Medrave finns också en del andra datarapporter där man själv kan kombinera till exempel diagnoser och provsvar.

Medrave/PrimärvårdsKvalitet i Region Jönköpings län

Labdata och läkemedel hämtas från både vårdcentraler och sjukhuskliniker.

I PrimärvårdsKvalitet i Region Jönköpings län finns labdata endast från vecka 40 år 2020 vilket tidigare kunde ge felaktiga värden. Nu har vi ”kommit ikapp” och labdatan i systemet är därför korrekta.

Läkemedel som endast finns i Pascal kan inte hämtas till Medrave, det är önskvärt att få in dessa. För närvarande måste vi avvakta att Cosmic anpassas till lagen om nationell läkemedelslista, vilket kommer innebära att även dosförskrivna läkemedel ska förskrivas i Cosmic. Detta kommer sannolikt att ta några år.

Hemblodtryck och 24-timmarsblodtryck har lagts in som sökord i Cosmic. Om dessa används kommer Medrave att kunna hitta dem så att de kommer med i indikatorerna. 

Cosmicnytt - strukturerad dokumentation av 24- timmars blodtryck och hemblodtryck

Medrave/PrimärvårdsKvalitet nationellt

Beskrivningar av indikatorerna, utbildningsmaterial och inbjudningar till möten och workshopar:

PrimärvårdsKvalitets nationella webbplats