Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Medrave/PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Genom systemet visas journaldata för vårdcentralens patienter i diagram och patientlistor.

Data kan användas både för processorienterat förbättringsarbete på vårdcentralerna och för att hitta individer i behov av insatser. Systemet ersätter inte rutiner för patientsäkerhet och kvalitet.

Eftersom data i systemet bygger på anteckningar och registrering i patientjournaler, så blir kvaliteten på data beroende av data i journalerna.

I Region Jönköpings län används programmet Medrave för att visa PrimärvårdsKvalitet.

I Medrave finns också en del andra datarapporter där man själv kan kombinera till exempel diagnoser och provsvar.

Medrave/PrimärvårdsKvalitet i Region Jönköpings län

I PrimärvårdsKvalitet i Region Jönköpings län finns bara labdata bara från vecka 40 år 2020. Detta kan ge felaktiga värden i indikatorerna tills vi ”kommit ikapp”.

Labdata och läkemedel hämtas från både vårdcentraler och sjukhuskliniker.

Läkemedel som bara finns i Pascal kan inte hämtas till Medrave.

Medrave/PrimärvårdsKvalitet nationellt

PrimärvårdsKvalitets nationella webbplats finns beskrivningar av indikatorerna, utbildningsmaterial och inbjudningar till möten och workshopar.