Navigera till sidans huvudinnehåll

Glänta - barnbibliotek på sjukhus

Glantaintranat.bmp

Illustration: Maria Nilsson Thore

Glänta är en plats för barn på Länssjukhuset Ryhov - patienter, närstående och besökare. Här kan du läsa böcker, leka, vila, låna böcker och låna ljudböcker. Glänta ligger mittemot sjukhusbiblioteket på plan 4 och är tillgängligt dygnet runt.

Detta händer just nu

Sagoslinga

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat en sagoslinga! Sagoslingan går förbi barnbiblioteket Glänta, sjukhusbiblioteket, aulan och ut på innergården via målpunkt M och målpunkt T, nära barnmottagningen och lekterapin.

Längs Sagoslingan finns åtta ramar med gula tassar i. I tassarna finns qr-koder som du kan scanna och uppleva sagor, musik och dans, och få fakta om djur, natur, konst och litteratur!

På innergården kan du springa igenom blomsterbågarna, hoppa på stenarna, säga hej till de tre hyenorna, vila dig på en bänk och njuta av naturen.

Sagoslingan utvecklas efter hand och fler qr-koder och andra spännande grejer är på gång! Håll utkik!

Digitalt för små & stora

Vill du ha tips på webbplatser med lästips, böcker på olika språk, författarintervjuer, poddar m.m. Hämta bokmärket Digitalt för små och stora på sjukhusbiblioteket eller klicka på länken. 
Digitalt för små & stora

Take away-bokkasse

Sjukhusbiblioteket på Ryhov och Glänta barnbibliotek erbjuder en Take away-bokkasse till inneliggande patienter (barn och vuxna). Ring 010-242 24 91 mellan klockan 10.00-16.00 så plockar vi ihop en eller flera böcker utifrån vad patienten vill ha. Antingen för avhämtning på biblioteket eller så kommer vi till avdelningen med bokkassen. Välkomna!

Om projektet Glänta

I projektet Glänta arbetar vi med att utveckla, utöka och fördjupa verksamheten i Glänta. Målet är att nå fler barn i vården, bland annat genom uppsökande verksamhet för inneliggande barn på sjukhus. Vi testar nya arbetsmetoder och verktyg med stöd i forskning och samlade erfarenheter. Projektet startade den 1 juni 2019 och drivs med stöd från Kulturrådet och Regionbibliotek.

Glänta är ett samarbete mellan Sjukhusbiblioteken Futurum, Regionbibliotek, Bild och form/gestaltning och KulturSjukhuset. Läs mer om dessa längre ner på sidan.

I styrgruppen ingår representanter från Regionbibliotek, Barnkliniken och Folkhälsa och sjukvård.

Bakgrund

Hösten 2018 när Bild och form/gestaltning skulle ställa ut nyinköpta illustrationer av Maria Nilsson Thore i Galleri R, som ligger alldeles intill biblioteket, ville de göra något mer runt utställningen som en del av regionens projekt Kultur i vården. Ett samarbete inleddes mellan Bild och form/gestaltning, sjukhusbiblioteket, Regionbibliotek och KulturSjukhuset. Detta ledde till en rad olika aktiviteter i anslutning till utställningen under sex veckor då det var höstlov/läslov och barnboksvecka. Bland annat framförde KulturSjukhuset dramatiseringar fritt efter böckerna som bilderna i utställningen var hämtade från. De hade två korta föreställningar om dagen, två dagar i veckan, under hela utställningsperioden. Med hjälp av lekterapin kunde barn som låg inne på sjukhuset komma och ta del av aktiviteterna. Utställningen och aktiviteterna blev en succé!

Bild och form/gestaltning beslutade att släppa Galleri R, som tidigare visat upp nyinköpt konst och låtit lokala konstföreningar ställa ut, till sjukhusbiblioteket under förutsättning att det blev en plats för barn.

I början av 2019 genomförde sjukhusbiblioteket en barnrond (se högerspalten) för att lyssna in och fånga upp vad barn som besöker sjukhuset vill ha i ett bibliotek. Tio barn fick önska och tycka till om böcker, andra medier, aktiviteter, möbler m.m. Från ett av barnen som deltog i barnronden fick vi namnet till projektet och den nya barnavdelningen – Glänta.

Den 4 april 2019 invigdes Glänta under festliga former med bandklippning, tal, sång, musik, ballonger, chokladbollar och förfriskningar.

Under våren 2019 sökte sjukhusbiblioteket bidrag från Kulturrådet för utvecklingsarbetet kring Glänta och beviljades 300 000 kr.

Samarbetspartners

Barnkliniken på Ryhov har länets enda vårdavdelningar för barn- och ungdomar och lekterapin är en specialpedagogisk verksamhet som ingår i klinikens verksamhet. Biblioteket besöker dagsjukvård, vårdavdelningar och lekterapi med Läsklubb och Barnens bokvagn, träffar föräldrar på lärcaféer och har bokprat för personal.

Bild och form/gestaltning gestaltar Glänta med konst ur regionens samlingar. Maria Nilsson Thore, Emma Virke, Jan Håfström, Marit Törnqvist, Per Gustavsson och Matilda Ruta är barnboksillustratörer och konstnärer som hittills har hängt och hänger på väggarna i Glänta. Några gånger om året hängs konsten om och vi planerar att jobba med teman som vi också kan använda oss av i biblioteksverksamheten. Bild och form/gestaltning har en önskan framåt om att skapa ett stråk för barn genom sjukhuset, kanske en sagostig med ljudslinga.

Folkhälsa och sjukvård stöttar utvecklingsarbetet med utgångspunkt från Barnkonventionen och med en helhetssyn på barns livssituation, och har bland annat varit med och arbetat fram Barnronden som är ett arbetssätt och verktyg för att få barn och ungas syn på vårdmiljön.

KulturSjukhuset är en ideell förening som bedriver clown-, sago- och berättarverksamhet för barn och unga på sjukhus. KulturSjukhuset besöker Glänta varje vecka med Musikbyrån. De sjunger och spelar för alla barn och vuxna som finns på plats eller går förbi. I samband med satsningen "Höst i Glänta" har KulturSjukhuset dramatiserade sagostunder.

Regionbibliotek är ett stöd i projekt- och processarbetet. Med hjälp av Regionbibliotek kommer vi också att glänta på den digitala dörren för ökad tillgänglighet med digitala verktyg/medier där det också finns lek, kreativitet, läsning och delaktighet. Vi vill öka tillgången till mångspråkig litteratur och då är digitala resurser ett viktigt verktyg, tillsammans med en satsning på fysiska medier.

Genomförda aktiviteter

Författarbesök av Emma Adbåge maj 2024

Tisdagen den 21 maj besökte författaren och illustratören Emma AdBåge sjukhusbiblioteket och lekterapin. Hon läste ur sina böcker och samtalade med barnen som också fick rita och måla.

Höst i Glänta vecka 44-46 2023

Lekterapin flyttade ut en liten skaparhörna till Glänta och KulturSjukhuset underhöll med musik, sagor och berättelser. Vi hade en upptäckarpromenad där man skulle hitta vår maskot Glänn!

Höst i Glänta v 44-46 2022

Lekterapin flyttade ut en liten skaparhörna till Glänta och KulturSjukhuset underhöll med musik, sagor och berättelser. Vi hade en konstpromenad.

Höst i Glänta v 44-46 2021

Vi visade bilderboksillustrationer av Matilda Ruta och hade en upptäckarpromenad - Kliv in i bilden - kring bilderna. Lekterapin flyttade ut en liten skaparhörna till Glänta och KulturSjukhuset underhöll med musik, sagor och berättelser lite här och var på sjukhuset.

Höst i Glänta v 44-46 2020

Vi visade bilderboksillustrationer av Per Gustavsson och hade en upptäckarpromenad - Kliv in i bilden - kring bilderna. Lekterapin flyttade ut en liten skaparhörna till Glänta och KulturSjukhuset underhöll med musik, sagor och berättelser lite här och var på sjukhuset. Tyvärr fick vi avbryta aktiviteterna efter en dryg vecka med anledning av de skärpta råden för att stoppa smittspridningen av Covid-19.

Digital bokhylla för inneliggande barn på Ryhov

Från sommaren 2020 kan inneliggande barn på Ryhov läsa bilderböcker i sin telefon eller på sin surfplatta med Polyglutt som är en digital bokhylla med massor av bilderböcker på många olika språk att läsa och lyssna på.

Take away-bokkasse

Våren 2020 lanserade sjukhusbiblioteket på Ryhov och Glänta barnbibliotek en Take away-bokkasse till inneliggande patienter (barn och vuxna). 

Invigning Tre hyenor

I december 2019 invigdes de fina skulpturerna på innergården av Katarina Vallbo, konstnär. Presentation av Gläntaprojektet. Miniföreställning med KulturSjukhuset. Glögg och mingel.

Funtable i Glänta

Under hösten 2019 fick vi vårt Funtable på plats och inledde en testperiod på en e-tjänst med bilderböcker inlästa på många språk. Hösten 2022 tog vi bort Funtablet som inte längre fungerade som tidigare.

Höst i Glänta v 44-46 2019

Vi visade bilder av bilderboksillustratörerna Marit Törnqvist och Maria Nilsson Thore. KulturSjukhuset bjöd på minisagoföreställningar och biblioteket hade sagostund.

Sagostund på Lekterapin

Sagostunderna på Lekterapin startade upp i slutet av våren 2019 och fortsatte att vara ett regelbundet inbundet inslag under 2019 och 2020. 

Lunchföreläsning hösten 2019

Hur kan böcker underlätta för barn och unga på sjukhus? Föredrag om arbetsmetoden Läsklubb, framtagen på BUS-biblioteket på Drottning Silvias i Göteborg. Eva Selin är bibliotekarie, föreläsare och författare till boken Läsklubb pågår! En metodbok om högläsning som biblioterapi.

Detta finns i barnbiblioteket

Böcker på svenska, engelska, tyska, spanska, persiska, pashto, somaliska, arabiska, finska, tigrinja, tyska.

Böcker om olika sjukdomar och diagnoser.

Ljudböcker och cd-spelare (kom in på sjukhusbiblioteket!)

Filmer och dvd-spelare (kom in på sjukhusbiblioteket!)

Bilderboksillustrationer på väggarna

Språklust - böcker att använda för att träna språk och tal