Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset Eksjö

Sjukhusbiblioteket på Höglandssjukhuset är ett medicinskt fackbibliotek för personal och studenter och är, tillsammans med regionens andra medicinska bibliotek, en resurs för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom regionen.

Som personal har du tillgång till

  • fackböcker inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och närliggande ämnen
  • medicinska facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd
  • studieplatser, handledning och datorplatser

Biblioteket på Eksjö sjukhus erbjuder en fin studiemiljö med stationära datorer och två bokningsbara studierum.  Du kan få stöd och handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote) och hjälp att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Vi ger också information och undervisning i grupp anpassade efter önskemål. Vi kommer gärna till era arbetsplatser och berättar om våra tjänster och resurser. 

Självutlån av böcker sker via utlåningsdatorn i biblioteket. För detta behöver du ha fått ett lösen och en pinkod. Studierummen bokas på plats i biblioteket.

Kontaktuppgifter och öppettider

Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset
Hus 37  Plan 3                                         
575 81 Eksjö
010-24 35 018
biblioteket.eksjo@rjl.se

 

Öppettider

Självservice vardagar klockan 8.00-16.30
Regionens SITHS-kort behövs.

Bibliotekarie på plats
Tisdagar och onsdagar klockan 9.00-15.30.

Avvikande öppettider

Perioden mars till juni år 2024 bemannas biblioteket tisdagar och torsdagar,klockan 9.00-15:30.

Vecka 21 är biblioteket bemannat torsdag den 23 maj, och fredagen 24 maj.

 

010-24 350 18
biblioteket.eksjo@rjl.se

Du kan alltid få bibliotekservice via e-post eller telefon
Ryhovs bibliotek har telefonnummer 010-24 22491, bemannat 8.00-16.30 måndag-fredag.

Medarbetare

Maria Olsson
maria.a.olsson@rjl.se

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto