Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov

Sjukhusbiblioteket på entréplan (plan 4, målpunkt R) vänder sig till patienter, anhöriga, personal och studenter och erbjuder:

 • Böcker, ljudböcker, CD och DVD
 • Dagstidningar och tidskrifter
 • Lättläst information om hälsa och sjukdomar
 • Kurslitteratur
 • Internetdator
 • Studieplatser
 • Handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote)
 • Läs- och skrivgrupper
 • Boktips i bibblan

Ring så kommer vi!

För patienter har vi tjänsten "Ring så kommer vi!" (010-2422491) Förutom böcker, cd-böcker och filmer, kan inneliggande patienter också få låna CD/MP3-spelare och DVD-spelare.

I många väntrum och dagrum finns dessutom böcker och tidningar utlagda av biblioteket.

Medicinsk biblioteksverksamhet

Den medicinska biblioteksverksamheten vänder sig till personal och studenter och är en resurs för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom regionen.

Du kan få stöd och handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote) och hjälp att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Som personal har du tillgång till ett omfattande medicinskt bibliotek med böcker, facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd

Vi ger också information och undervisning i grupp anpassade efter önskemål. Vi kommer gärna till era arbetsplatser och berättar om våra tjänster och resurser.

Sjukhusbibliotekets studieplatser

Sjukhusbibliotekets studieplatser finns på plan 6, gå upp vid målpunkt K och gå längst bort i korridoren till målpunkt L. Lokalerna bemannas dagligen av en bibliotekarie som kan hjälpa till med sökningar och annan biblioteksservice.
Bibliotekarie finns på plats:
måndag: klockan 10-14, tisdag-torsdag klockan 10-16, fredag: klockan 10-14. Lunchstängt klockan 12-13.

Sommarbemanning:
Vecka 26: klockan 10-12.
v 27-31: Obemannat

Kontaktuppgifter och öppettider

Ryhovs sjukhusbibliotek
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 24 91, 010-242 24 90
biblioteket.jonkoping@rjl.se

Öppettider

Öppettider:
Måndag - fredag klockan 10-16.
Tidningsrum öppet måndag-fredag klockan 8-16.

Sommaröppettider vecka 26-31 klockan 10-14.30.
Tidningsrum klockan 8-14.30.

Medarbetare

Inger Eriksson Abrinius
Maria Bom
Annicka Johansson
Jenny Meyer
Maria Olsson
Catarina Rådefjäll

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto

Ett biblioterapeutiskt arbetssätt

Biblioteksrummet

Biblioteket är öppet för alla. Det är en plats där man kan söka kunskap eller finna ro och avkoppling. Sjukhusbiblioteket vill vara en del av vården på sjukhuset, en del i den läkande processen.

Bibliotekarien

Vi arbetar med vägledning vid enskild läsning och i grupp. Målet är en utvecklande läsning som får oss att växa som människor.

Vi har ett biblioterapeutiskt perspektiv vid urval av medier till biblioteket och till de avdelningar som önskar bokdepositioner.

Läsgrupper

I våra läsgrupper läser och samtalar vi kring skönlitterära texter

De texter vi arbetar med kan öppna upp för svåra samtal. Litteraturen kan hjälpa oss att sätta ord på något som varit ogripbart. Det finns studier som visar att läsning kan ha en psykiskt rehabiliterande och läkande effekt.

Läsningen kan skingra tankarna från det sjuka och jobbiga till det friska. Den kan ge nya insikter eller bara få oss att må bra i boken/texten en stund.

Som samtalsledare försöker vi att uppmuntra samtalet, vidareutveckla resonemang genom följdefrågor och ibland knyta tillbaka till texten. Det är viktigt att vara öppen med att det är ett samtal, ingen redovisning. Alla som vill ska få komma till tals. Det finns inga måsten.

Kreativt skrivande

Vi har också grupper för kreativt skrivande. Målet är att genom texterna, egna och andras, främja det personliga växandet och välmåendet. Skrivandet kan ge en stund av frihet och vi kommer i kontakt med våra kreativa sidor.

Träffarna hålls på regelbunden basis, t.ex. varannan vecka, under ett bestämt antal gånger. Ingen skrivvana behövs, heller inte någon vana att läsa skönlitterära texter.

Skrivledarens roll är att uppmuntra skrivandet och samtalet omkring texterna. Det är de teman, känslor och tankar som texten väcker som vi kan dela med varandra. Träffarna hålls av bibliotekarie med lång erfarenhet av att leda grupper i krativt skrivande.

Ta gärna kontakt med oss

Kontakta oss om du som personal vill arbeta med läsning eller kreativt skrivande tillsammans med patienter, eller är intresserad av egen fördjupning.

Kontakta oss om du som patient är intresserad av att delta i en läs- eller skrivgrupp.

Läs- och skrivgrupp för allmänheten"När jag var ung"

Biblioteket inbjuder nu till en läs- skrivgrupp med temat ”När jag var ung”. Vi läser en kort text som inspiration, sedan skriver vi utifrån våra erfarenheter och minnen och pratar om det som texterna väcker hos oss. Ingen skrivvana krävs och du väljer själv vad du vill dela. Du kan se fram emot en stunds avkoppling i trevligt sällskap, fika och säkert igenkänning och kanske berättelser du trott du glömt.

Var och när?
Träffarna är på tisdagar varannan vecka, klockan 13.00-14.15 i anslutning till Sjukhusbiblioteket, Ryhov.

Är du intresserad, kontakta biblioteket så startar vi en grupp så snart vi har tillräckligt med anmälningar!

Anmälan eller frågor:
Ring 010-24 22 491 eller maila catarina.radefjall@rjl.se eller maria.bom@rjl.se eller kom in på Sjukhusbiblioteket, Ryhov.

Boktips i bibblan

Första fredagen i månaden bjuder sjukhusbiblioteket på Ryhov på boktips, kaffe och kaka i biblioteket.
Tid: kl. 12.30-13.00 (drop-in)
Datum: 2/2, 1/3, 5/4, 3/5

Bokkassar

Sjukhusbiblioteket erbjuder utlån av bokcirkelkassar. Varje bokkasse innehåller 6-8 böcker av samma titel. Lånetiden är 8 veckor. I kassen finns också förslag på samtalsfrågor. Så samla ett gäng arbetskamrater och sätt igång och bokcirkla!

Du kan söka upp bibliotekets alla bokkassar i bibliotekskatalogen.
Gör så här: Gå in i sjukhusbibliotekens bibliotekskatalog.
Sök i bibliotekskatalogen
I sökfältet skriver du in ordet bokkasse. Just nu finns det 21 olika böcker att välja mellan.

 • Det första chiffret av Denise Rudberg
 • Mig äger ingen av Åsa Linderborg
 • Folk med ångest av Fredrik Backman
 • Presidentens hatt av Antoine Laurain
 • Och eken står där än av Sofia Lundberg
 • Dödssynden av Harper Lee
 • En katts resedagbok av Hiro Arikawa
 • Där kräftorna sjunger av Delia Owens
 • Sista färjan från Ystad av Karin Alfredsson
 • Americanah av Ngozi Chimanda Adichie
 • Allt jag fått lära mig av Tara Westover
 • Färskt vatten till blommorna av Valerie Perrin
 • Hästpojkarna av Johan Ehn
 • Jag ser allt du gör av Annika Norlin
 • Stöld av Ann-Helén Laestadius
 • Styr din plog över de dödas ben av Olga Tokarczuk
 • Amerikansk jord av Jeanine Cummins
 • Je m´appelle Agneta av Emma Hamberg
 • Koka björn av Mikael Niemi
 • Lektioner i kemi av Bonnie Garmus
 • Klara och solen av Kazuo Ishiguro

Föreslå gärna bokinköp!