Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov

Sjukhusbiblioteket på entréplan är stängt för ombyggnation. Är du personal och vill låna medicinsk litteratur, kursböcker, nyare skönlitteratur och pocketböcker? Välkommen till medicinska fackbiblioteket plan 5, hiss D.

Vi har öppet mån-fre kl. 10-16. 26 juni-18 augusti har vi öppet mån-fre kl. 10-14.30.

Välkommen tillbaka till vårt nyrenoverade bibliotek efter sommaren!

Ring så kommer vi!

För patienter har vi tjänsten "Ring så kommer vi!" (010-2422491) Förutom böcker, cd-böcker och filmer, kan inneliggande patienter också få låna CD/MP3-spelare och DVD-spelare.

I många väntrum och dagrum finns dessutom böcker och tidningar utlagda av biblioteket.

Kontaktuppgifter och öppettider

Ryhovs sjukhusbibliotek
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
tfn 010-242 24 91
biblioteket.jonkoping@rjl.se

Öppettider

Sjukhusbiblioteket på entréplan är stängt för ombyggnation. Är du personal och vill låna medicinsk litteratur, kursböcker, nyare skönlitteratur och pocketböcker? Välkommen till medicinska fackbiblioteket plan 5, hiss D. Vi har öppet mån-fre kl. 10-16. 26 juni-18 augusti har vi öppet mån-fre kl. 10-14.30.

Vill du lämna tillbaka lånade böcker?
Lägg dem i bokinkastet på entréplan, målpunkt R.

Välkommen tillbaka till vårt nyrenoverade bibliotek efter sommaren!

Medarbetare

Maria Bom
Catarina Rådefjäll

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto

Ett biblioterapeutiskt arbetssätt

Biblioteksrummet

Biblioteket är öppet för alla. Det är en plats där man kan söka kunskap eller finna ro och avkoppling. Sjukhusbiblioteket vill vara en del av vården på sjukhuset, en del i den läkande processen.

Bibliotekarien

Vi arbetar med vägledning vid enskild läsning och i grupp. Målet är en utvecklande läsning som får oss att växa som människor.

Vi har ett biblioterapeutiskt perspektiv vid urval av medier till biblioteket och till de avdelningar som önskar bokdepositioner.

Läsgrupper

I våra läsgrupper läser och samtalar vi kring skönlitterära texter

De texter vi arbetar med kan öppna upp för svåra samtal. Litteraturen kan hjälpa oss att sätta ord på något som varit ogripbart. Det finns studier som visar att läsning kan ha en psykiskt rehabiliterande och läkande effekt.

Läsningen kan skingra tankarna från det sjuka och jobbiga till det friska. Den kan ge nya insikter eller bara få oss att må bra i boken/texten en stund.

Som samtalsledare försöker vi att uppmuntra samtalet, vidareutveckla resonemang genom följdefrågor och ibland knyta tillbaka till texten. Det är viktigt att vara öppen med att det är ett samtal, ingen redovisning. Alla som vill ska få komma till tals. Det finns inga måsten.

Kreativt skrivande

Vi har också grupper för kreativt skrivande. Målet är att genom texterna, egna och andras, främja det personliga växandet och välmåendet. Skrivandet kan ge en stund av frihet och vi kommer i kontakt med våra kreativa sidor.

Träffarna hålls på regelbunden basis, t.ex. varannan vecka, under ett bestämt antal gånger. Ingen skrivvana behövs, heller inte någon vana att läsa skönlitterära texter.

Skrivledarens roll är att uppmuntra skrivandet och samtalet omkring texterna. Det är de teman, känslor och tankar som texten väcker som vi kan dela med varandra. Träffarna hålls av bibliotekarie med lång erfarenhet av att leda grupper i krativt skrivande.

Ta gärna kontakt med oss

Kontakta oss om du som personal vill arbeta med läsning eller kreativt skrivande tillsammans med patienter, eller är intresserad av egen fördjupning.

Kontakta oss om du som patient är intresserad av att delta i en läs- eller skrivgrupp.

Nya böcker och filmer