Navigera till sidans huvudinnehåll

Värnamo sjukhusbibliotek

På Värnamo sjukhus finns två sjukhusbibliotek. Ett öppet bibliotek för personal och studenter, patienter och anhöriga, och ett medicinskt bibliotek för personal och studenter.

Allmänna biblioteket

  • Litteratur om medicin och hälsa  
  • Skön- och facklitteratur
  • Ljudböcker
  • Dagstidningar och tidskrifter  

Ring så kommer vi!

För biblioteksservice, som lån av böcker, ljudböcker och ljudboksspelare, till patienter - ring 010-244 79 40.

Bokcirkelkassar

Sjukhusbiblioteket i Värnamo erbjuder utlån av bokcirkelkassar. Varje bokkasse innehåller 8 böcker av samma titel. Lånetiden är 8 veckor.

Du kan söka upp bibliotekets bokkassar i bibliotekskatalogen.
I sökfältet skriver du ”bokkasse”. Just nu finns det 3 olika böcker att välja mellan:

  • Hästpojkarna av Johan Ehn
  • Jag ser allt du gör av Annika Norlin
  • Styr din plog över de dödas ben av Olga Tokarczuk

Det finns fler bokkassar att låna från sjukhusbiblioteket på Ryhov. Du kan också lämna förslag på böcker till nya kassar.

Medicinska biblioteket

Det medicinska biblioteket vänder sig till personal och studenter och är en resurs för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom regionen.

Medicinska biblioteket på Värnamo sjukhus erbjuder en fin studiemiljö med datorer och läsplatser, och support i användningen av bibliotekets resurser. Du kan få stöd och handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote) och hjälp att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Som personal har du tillgång till ett omfattande medicinskt bibliotek med böcker, facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd.

Vi ger också information och undervisning i grupp anpassade efter önskemål. Vi kommer gärna till era arbetsplatser och berättar om våra tjänster och resurser.

Kontaktuppgifter och öppettider

Värnamo sjukhusbibliotek
Doktorsgatan
331 85  Värnamo
010-244 79 40
biblioteket.varnamo@rjl.se

Öppettider

Biblioteket (målpunkt E3)
måndag-torsdag klockan 10-16
Medicinska biblioteket (målpunkt E2)
Personal kommer in med ID/passerkort dygnet runt.

Medarbetare

Inger Eriksson Abrinius
Bo Olsson
Mikael Wallin

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto