Navigera till sidans huvudinnehåll

Värnamo sjukhusbibliotek

På Värnamo sjukhus finns två sjukhusbibliotek. Ett allmänt för personal och studenter, patienter och anhöriga, och ett medicinskt fackbibliotek för personal och studenter.

Allmänna biblioteket

  • Litteratur om medicin och hälsa  

  • Allmän skön- och facklitteratur

  • Ljudböcker, musik och film

  • Dagstidningar och tidskrifter  

Ring så kommer vi!

Biblioteksservice till patienter - ring 010-244 79 40

Medicinska fackbiblioteket

De medicinska biblioteken vänder sig till personal och studenter och är en resurs för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom regionen.

Medicinska fackbiblioteket på Värnamo sjukhus erbjuder en fin studiemiljö med datorer och läsplatser och support i användningen av bibliotekets resurser. Du kan få stöd och handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote) och hjälp att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Som personal har du tillgång till ett omfattande medicinskt bibliotek med böcker, facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd 

Vi ger också information och undervisning i grupp anpassade efter önskemål. Vi kommer gärna till era arbetsplatser och berättar om våra tjänster och resurser.

Kontaktuppgifter och öppettider

Värnamo sjukhusbibliotek
Doktorsgatan
331 85  Värnamo
tfn 010-244 79 40
biblioteket.varnamo@rjl.se

Öppettider

Allmänna biblioteket (målpunkt E3)
mån-tor 10.00-16.00 
Medicinska fackbiblioteket (målpunkt E2)
Personal kommer in med ID/passerkort och personlig kod dygnet runt.

Medarbetare

Inger Eriksson Abrinius
Bo Olsson
Mikael Wallin

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto

Sökhjälp

Skicka ditt sökuppdrag till oss

Behöver du hjälp att söka information? Vill du hitta aktuell kunskap inom ditt yrkes- eller forskningsområde eller läsa de senaste vetenskapliga artiklarna om en specifik diagnos eller behandling? Skicka ditt sökuppdrag till oss via formuläret Skicka ditt sökuppdrag till oss.

Boka en bibliotekarie

Boka tid för handledning, individuellt eller i grupp. Lär dig att söka i databaser, hitta vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar i fulltext. Ring, mejla eller använd formuläret här.