Navigera till sidans huvudinnehåll

Filmer om erfarenheter av digitala verktyg i vården

1177 direkt innebär ett nytt sätt att söka vård digitalt och ett nytt arbetssätt för medarbetare inom vården. 

Hör medarbetare i Region Jönköpings län berätta om sina erfarenheter av att jobba digitalt och vad de ser för möjligheter och utmaningar med de nya arbetssätten. 

Jennie Svensson, sjukgymnast Bra Liv Vetlanda, bokningsbara tider

Jenny upplever att hon får mer utförlig information från patienten eftersom patienten kunnat reflektera över sina bekymmer och sedan i lugn och ro kunnat beskriva sina symtom och besvär.

 - Mina erfarenheter av att erbjuda bokningsbara tider via 1177.se är bara positiva. Man minskar administrativ tid efter patienten själv gör en stor del av jobbet. Vinsten för patienten är en mer flexibel möjlighet att få kontakt med vården.

Daniel Urberg, sjukgymnast Bra Liv Norrahammar, videomöten

I filmen berättar Daniel som i början var väldigt tveksam till att göra digitala bedömningar, om hur det är att arbeta med digitala vårdbesök.

–Med ökad erfarenhet känner jag mig trygg i mina bedömningar.

Michaela Urlas, psykolog Wetterhälsan Jönköping, chatt

Hör Michaela berätta hur hon har fått en mer varierad arbetsdag och förbättrad arbetsmiljö med de digitala besöken och hur det finns en tydlig förväntan från patienternas sida att kunna mötas digitalt.

–Låt det ta tid. Hitta dig själv i processen. Likväl som vi är nya i vår roll som behandlare i de första kliniska besöken som vi har, så kan det också få lov att ta ett tag att hitta dig själv i de här verktygen också.