Navigera till sidans huvudinnehåll

Data och analys - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om uppföljning och analys kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja systematiskt och gemensamt arbete med analys och uppföljning för att skapa kraft i kunskapsstyrningssystemet och nyttja våra analysresurser på bästa sätt. För att nå detta för behövs olika kunskaper och erfarenheter i ett välfungerande team samt nätverk med analysstödet i respektive LPO.

Prioriterade insatser

  1. Utveckla gemensamma arbetssätt för uppföljning och analys inkl nätverk för analysstöd/controller
  2. Utveckla visualisering av data, Diverrapporter mm

Kontakt

Peter Kammerlind, peter.kammerlind@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp data och analys, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp data och analys, Kunskapsstyrning hälso- och sjjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)