Navigera till sidans huvudinnehåll

Digital utveckling

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Anette Peterson, anette.peterson@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp digital utveckling, Sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)