Navigera till sidans huvudinnehåll

Forskning och life science - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om forskning och life science kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Staffan Hägg, staffan.hagg@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp forskning och life science, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp forskning och life science, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)