Navigera till sidans huvudinnehåll

Införandet av länsgemensamma programområden och vårdförlopp

Sjukvårdens ledningsgrupp beslutade i december 2021 att samordna etableringen av länsgemensamma programområden och införandet av vårdförlopp och andra nationella kunskapsstöd.

Hösten 2022 startade länsgemensamma programområden för:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Psykisk hälsa

Våren 2023 startade programområdena:

 • Cancersjukdomar
 • Levnadsvanor
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Hösten 2023 planeras start för:

 • Akut vård
 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Reumatiska sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Äldres hälsa
 • Ögonsjukdomar

Våren 2024 planeras start för:

 • Barns och ungdomars hälsa
 • Endokrina sjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Hösten 2024 planeras start för:

 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Medicinsk diagnostik
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård

De första programområdena hjälper till att förtydliga uppdraget som togs fram efter workshopar 2021 och utvärdera processerna för etablering och införande av kunskapsstöd.

Etablering av länsgemensamma programområden påverkar arbetet i medicinska programgrupper, process- och Faktagrupper. Tidigare intervjuer och kartläggningar visar att dessa grupper ofta stämmer bra överens med de  nationella programområdena. Samverkan i och mellan grupperna varierar dock liksom omfattning på uppdragen, mandat och representation från primärvården.

Som en del i förändringsarbetet finns en ny modell för primärvårdsrepresentation i Faktagrupper. 

Etableringen av programområden samordnas av staberna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik tillsammans med sektionerna för folkhälsa och primärvård och rehabilitering.

Då flera fastställda nationella vårdförlopp och kunskapsstöd ställer krav på omfattande samverkan mellan verksamheter och vårdnivåer har sjukvårdens ledningsgrupp målsättningen att alla programområden ska ha startat senast vid utgången av 2024.