Navigera till sidans huvudinnehåll

Införandet av länsgemensamma programområden och vårdförlopp

Sjukvårdens ledningsgrupp beslutade i december 2021 att samordna etableringen av länsgemensamma programområden och en enhetlig process för att implementera och införa nationella kunskapsstöd.

Startade länsgemensamma programområden:

 • Cancersjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Levnadsvanor
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Psykisk hälsa
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Under 2024 planeras start för:

 • Akut vård
 • Barns och ungdomars hälsa
 • Endokrina sjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Äldres hälsa

De första programområdena hjälper till att förtydliga uppdraget som togs fram efter workshopar 2021 och att utvärdera processerna för etablering av programområden och implementering av kunskapsstöd.

Etablering av länsgemensamma programområden påverkar arbetet i medicinska programgrupper, process- och Faktagrupper. Tidigare intervjuer och kartläggningar visar att dessa grupper ofta stämmer bra överens med de  nationella programområdena. Samverkan i och mellan grupperna varierar dock liksom omfattning på uppdrag, mandat och representation från primärvården.

Som en del i förändringsarbetet finns en ny modell för primärvårdsrepresentation i kunskapsstyrning. 

Etableringen av programområden samordnas av staberna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik tillsammans med sektionerna för folkhälsa och primärvård och rehabilitering.

Då flera fastställda nationella vårdförlopp och kunskapsstöd ställer krav på omfattande samverkan mellan verksamheter och vårdnivåer har sjukvårdens ledningsgrupp målsättningen att alla programområden ska ha startat senast vid utgången av 2024.