Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO cancersjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde cancersjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Kontakt

Processtöd

Hanna Odén Poulsen
hanna.oden.poulsen@rjl.se

Mimmi Bjöersdorff
mimmi.bjoersdorff@rjl.se

Charlotte Carlsson
charlotte.carlsson@rjl.se

Ordförande

Martin Takac
martin.takac@rjl.se

Värdskap

  • Kirurgisk vård
  • Primärvård och rehabilitering
  • Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp cancersjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO cancersjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO cancersjukdomar, Kunskapstyrning i hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument cancersjukdomar

Vårdstöd cancersjukdomar

Regionala cancercentrum i samverkan

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO cancersjukdomar (begränsad behörighet)