Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO cancersjukdomar

Prioriterade insatser

Kontakt

Processtöd

Hanna Odén Poulsen
hanna.oden.poulsen@rjl.se

Mimmi Bjöersdorff
mimmi.bjoersdorff@rjl.se

Charlotte Carlsson
charlotte.carlsson@rjl.se

Ordförande

Martin Takac
martin.takac@rjl.se

Värdskap

  • Kirurgisk vård
  • Primärvård och rehabilitering
  • Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp cancersjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO cancersjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO cancersjukdomar, Kunskapstyrning i hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument cancersjukdomar

Vårdstöd cancersjukdomar

Regionala cancercentrum i samverkan

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO cancersjukdomar (begränsad behörighet)