Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde hjärt- och kärlsjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av nationella vårdförlopp:

  • Hjärtsvikt – nydebuterad
  • Kritisk benischemi
  • Venös sjukdom i benen – varicier och venösa bensår

Kontakt

Processtöd

Kim Johansson, verksamhetsutvecklare, Medicin-och geriatrikkliniken Eksjö
kim.johansson@rjl.se 

Ordförande

Anne-Marie Suutari, överläkare, Medicin-och geriatrikkliniken Eksjö 

Amaia Epelde Azcue, distriktsläkare, Vetlanda vårdcentral

Controller

Vesna Gulevska, controller, Medicinsk vård

Värdskap

Medicinsk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO hjärt- och kärlsjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO hjärt- och kärlsjukdomar, Kunskapstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument hjärt- och kärlsjukdomar

Vårdstöd hjärt- och kärlsjukdomar

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO hjärt- och kärlsjukdomar (begränsad behörighet)