Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO kirurgi och plastikkirurgi

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde kirurgi och plastikkirurgi, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av:

Kontakt

Processtöd

Hanna Odén Poulsen, Kirurgisk vård
hanna.oden.poulsen@rjl.se 

Ordförande

Jens Christian Larsen, Kirurgkliniken

Lennart Spång, Aneby vårdcentral

Controller

Vakant

Admninistrativt stöd

Vakant 

Värdskap

Kirurgisk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp kirurgi

Regionalt och nationellt programområde

RPO kirurgi och plastikkirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO kirurgi och plastikkirurgi, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument kirurgi och plastikkirurgi

Kunskapsstöd kirurgi och plastikkirurgi för specialiserad vård

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO kirurgi och plastikkirurgi (begränsad behörighet)