Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO öron-, näs- och halssjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde öron-, näs- och halssjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av:

 

Kontakt

Processtöd

Åsa Eira Hillergård, Öron-, näs- och halskliniken
asa.eira.hillergard@rjl.se

Ordförande

Fredrik Jönsson, Öron-, näs- och halskliniken

Primärvårdsrepresentant vakant

Controller

Vakant

Administrativt stöd

Vakant

Värdskap

Kirurgisk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp öron-, näs- och halssjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO öron-, näs- och halssjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO öron-, näs- och halssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument öron-, näs- och halssjukdomar

Kunskapsstöd öron-, näs- och halssjukdomar för specialiserad vård

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd öron-, näs- och halssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO öron-, näs- och halssjukdomar (begränsad behörighet)