Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO rörelseorganens sjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde rörelseorganens sjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av:

 

Kontakt

Processtöd

Helena Sundqvist, Ortopedkliniken Värnamo
helena.sundqvist@rjl.se

Ordförande

Malcolm Anderson, Ortopedkliniken Värnamo

Primärvårdsrepresentant vakant

Controller

Vakant

Administrativt stöd

Vakant

Värdskap

Kirurgisk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp rörelseorganens sjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO rörelseorganens sjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO rörelseorganens sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument rörelseorganens sjukdomar

Kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar för specialiserad vård

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO rörelseorganens sjukdomar (begränsad behörighet)