Navigera till sidans huvudinnehåll

Medicinsk teknik

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Marcus Ståhlbrant, marcus.stahlbrandt@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp medicintekniska produkter, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicintekniska produkter, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)