Navigera till sidans huvudinnehåll

Medicintekniska produkter - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om medicinsk teknik kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Prioriterade insatser

Knyta samman medicintekniska resurser inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppföljning av leverantörer av medicinteknisk utrustning utifrån servicegrad, bristsituationer och risker.

Kontakt

Marcus Ståhlbrandt, marcus.stahlbrandt@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp medicintekniska produkter, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicintekniska produkter, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård