Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för utveckling och ledarskap

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Göran Henriks, goran.henriks@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp stöd för utveckling och ledarskap, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)