Navigera till sidans huvudinnehåll

Strukturerad vårdinformation - stödresurser i kunskapsstyrning

Stöd för arbete med vårdinformation finns i sektion e-hälsa på avdelningen Folkhälsa och sjukvård.

Vi kan bidra med

Stöd i utveckling och revidering av arbetsprocesser för vårdinformation.

Stöd för att skapa och revidera vårdinformation som stödjer processer och kvalitetsuppföljning. Detta kan gälla många olika delar i systemet såsom kallelser, sökord och utdatarapporter.

Framtagande av prototyper för vårdinformation, exempelvis journalmallar, remissmallar, läkemedelsmallar.

Skapa och revidera läkemedelsmallar och läkemedelspaket som stödjer framtagna rekommendationer.

Kompetens för att anpassa vårdinformation för automatisering till kvalitetsregister.

Samordning av vårdinformationsinsatser i Sydöstra sjukvårdsregionen och kundgrupp Cosmic.

Systemutveckling kopplat till vårdinformation i samverkan med systemleverantör.

Prioriterade insatser

Utveckla tydligare process för samverkan med lokala programområden (LPO) kring personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF).

Kontakt

Maria Carlström, maria.a.carlstrom@rjl.se 

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp strukturerad vårdinformation, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård