Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillsättning av länsgemensam arbetsgrupp

Arbetsgrupp när det behövs

Länsgemensamma programområden (LPO) kan tillsätta länsgemensamma arbetsgrupper (LAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor.

Arbetsgrupper bistår programområdet i dess uppdrag. Tillsättning av en länsgemensam arbetsgrupp ska vara behovsstyrd. Arbetsgruppens uppdrag kan vara tidsbegränsat eller tillsvidare.

Utgångspunkten ska alltid vara att bemanna med kompetens och resurser från befintliga Fakta-, process- och arbetsgrupper.

Uppdrag och bemanning förankras i programområdets värdskap och vid behov även i ledningssystemet för samverkan med länets kommuner.

Checklista

  1. Identifiera och formulera behov, syfte och mål för arbetsgruppen
  2. Analysera tillgång till resurser och kompetens i befintliga Fakta-, process- och arbetsgrupper och eventuell ytterligare kompetens eller funktion
  3. Förankra bemanningen med värdskapet och vid behov även med Kommunal utveckling, kommunalutveckling@rjl.se
  4. Tidsavgränsa uppdraget och boka in tider för avstämningar 

Mall med instruktioner för länsgemensamma arbetsgrupper (begränsad behörighet)