Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppföljning och analys

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Peter Kammerlind, peter.kammerlind@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp uppföljning och analys, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp data och analys, Kunskapsstyrning hälso- och sjjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)