Navigera till sidans huvudinnehåll

Röster från personer med erfarenhet av samskapande

Samlade citat från personer med erfarenhet av att samskapa.

Röster från personer inom vården i Region Jönköpings län

"Att ta del av föräldrar och barns perspektiv i utvecklingsarbetet ger ett viktigt perspektiv. Barn kan ofta ge konkreta förslag på förbättringar."

"För några år sedan tog vi fram en broschyr till föräldrar och där hade vi en anhörig med i utvecklingen som hjälpte oss att använda ett språk man förstår. Hade vi inte haft med henne hade den blivit sämre formulerad."

"Ett förbättringsarbete där vi var flera verksamheter involverade - alla bjöd till lite extra när vi hade med en vårdnadshavare och det genererade många bra lösningar."

"Vi fick viktiga synpunkter från en synskadad patient som vi inte tänkt på och gjorde att vi ändrade om i ritningen."

"Vi har mycket information inför undersökningar till våra patienter. Det vore bra att på deras ʺögonʺ på informationen så att vi är tydliga."

”Jag intervjuade en av mina patienter. Samtalet varade cirka 30 minuter. Före samtalet trodde jag att det skulle vara för lite tid, men det visade sig helt fel. Jag fick hur många förbättringsidéer som helst på dessa 30 minuter.”

Röster från personer med patienterfarenhet

”Det känns att man får in andras perspektiv. Jag känner att mottagningar kanske tror att de vet men de kanske inte vet det verkligen, så blir det fel ur patienternas perspektiv.”

”Det blir ju så att man som anhörig blir experten, då blir det ju väldigt konstigt att man inte skulle vara en ganska aktiv del när man är i kontakt med vården.”

”En del kommer inte till mötet, en del är med på länk, en del går ifrån – ska jag vara så noggrann och komma varje gång?”

”Det skulle vara intressant att veta om de känner att jag bidrar.”

”Jag måste trycka på själv för att få min röst hörd. Jag bjuds inte in automatiskt.”

”Svårt att hänga med på grund av alla förkortningar.”

"Närståendeperspektivet behöver en plats.”

”Jag känner mig som en udda figur i sammanhanget.”

”I projektet har skapats en energi och utrymme där alla får bidra, ingen stress, det är jämbördigt.”

”Har kunnat lämna min underlägsna roll som patient. Här behöver jag inte bevisa att jag kan.”

”Det känns jämlikt, man vet inte om några i gruppen är patientföreträdare eller jobbar i regionen.”

”Det finns ett förtroende i gruppen, behöver man feedback så finns möjlighet att fråga. Projektledning frågar om feedback och då vågar vi också efterfråga det."

”Min egen hälsa har påverkats positivt."

”Den mest positiva effekten är att arbete med angelägna frågor tillsammans med andra entusiaster får mig att känna mig levande, delaktig och lite viktig.”